Osastonylilääkäri, liikuntalääketieteen pkl - Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri

Osastonylilääkäri, liikuntalääketieteen pkl - Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU), Jyväskylän yliopiston (JY) liikuntatieteellinen tiedekunta ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP) avasivat yhteistyössä liikuntalääketieteen poliklinikan vuonna 2016. Keski-Suomen keskussairaalaan sijoittuva poliklinikka on ensimmäinen julkisessa terveydenhuollossa. Poliklinikalla hoidetaan potilaita, joiden sairauksien hoidossa liikunnalla on keskeinen merkitys. Yksikössä työskentelee tällä hetkellä erikoistuva lääkäri, fysioterapeutti ja hoidon koordinaatiosta vastaava sairaanhoitaja. Yhteistyö muiden erikoisalojen kanssa on tiivistä. Katso Lääkärilehden artikkeli yksikön toiminnasta sivun alalaidan linkistä.

Haemme liikuntalääketieteen poliklinikalle

OSASTONYLILÄÄKÄRIÄ

johtamaan ja kehittämään yksikön toimintaa.

Tehtäviisi kuuluu potilasvastaanottotyön lisäksi liikuntalääketieteeseen erikoistuvan lääkärin ohjausta sekä tutkimus-, opetus- ja kehitystyötä Keski-Suomen keskussairaalassa, Jyväskylän yliopistossa ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa. Virka täytetään aluksi viiden vuoden määräajaksi ja jatko arvioidaan ennen määräajan päättymistä.

Keskeisimpiin tehtäviisi kuuluvat:

Keski-Suomen keskussairaalassa (50% työajasta):

Vastata liikuntalääketieteen poliklinikan toiminnasta
- potilaiden tutkiminen, hoidon suunnittelu ja hoidon toteutus
- erikoisalan konsultaatiot
- opetustehtävät
- mahdollinen kliininen tutkimustoiminta
Vastata liikuntalääketieteen poliklinikan toiminnan kehittämisestä ja integraatiosta sairaalan palvelutarjontaan
Vastata liikuntalääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden koulutuksesta

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa (30% työajasta):

- Osallistua liikuntatieteen opetustehtäviin sekä työharjoittelun ja opinnäytetöiden ohjaukseen
- Osallistua liikuntatieteellisen tiedekunnan ja liikuntalääketieteen poliklinikan tieteellisen
tutkimustoiminnan yhteensovittamiseen ja kehittämiseen
- Edistää tutkimustiedon yhteiskunnallista vaikuttavuutta osana Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän (KeHO) toimintaa

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa (20% työajasta):

- Ohjata liikuntalääketieteeseen erikoistuvia lääkäreitä koulutukseen ja kehittää erikoistumiskoulutusta Jyväskylässä
- Kehittää Liikuntalääketiede Suomi - konsortion yhteistyötä Jyväskylän osalta
- Vastata liikuntalääketieteellisestä asiantuntemuksesta KIHU-JY-KSSHP tutkimusyhteistyössä

Tarjoamme sinulle osaavan ja innostuneen työyhteisön ja yhteistyöverkoston, jonka kanssa pääset kehittämään liikunnan hyödyntämistä sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa sekä urheiluvammojen ennaltaehkäisy- ja hoitokäytännöissä. Käytettävissäsi on myös laaja tutkimusyhteistyöverkosto liikuntalääketieteellisten hoitojen vaikuttavuuden tutkimiseen.

Tehtävässä pääset aitiopaikalle kehittämään Suomen ensimmäistä liikuntalääketieteen poliklinikkaa. Kolmen yhteistyötahon (KSSHP, KIHU ja JY) muodostama asiantuntijaverkosto on maassamme ainutlaatuinen. Liikuntalääketieteen poliklinikka sijoittuu vuonna 2020 valmistuvaan, moderniin Keski-Suomen Sairaala Novaan.

Virkaan edellytetään liikuntalääketieteen erikoislääkärin pätevyyttä. Arvostamme tohtorin tutkintoa, dosentin pätevyyttä ja muita tutkimustyöhön liittyviä ansioita. Lisäksi tehtävässä korostuvat vahvat yhteistyö- ja verkostoitumistaidot sekä innostus toiminnan kehittämiseen.

Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiisi:
Vesa Kataja, johtajaylilääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, 050 316 0029, vesa.kataja@ksshp.fi
Urho Kujala, professori, Jyväskylän yliopisto, puh. 040 805 3567, urho.m.kujala@jyu.fi
Maarit Valtonen, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, puh. 050 5900268, maarit.valtonen@kihu.fi

Virassa noudatetaan koeaikaa (6 kk). Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Toivomme, että voit aloittaa työt kevään 2019 aikana.

Lisätietoja

http://www.ksshp.fi
https://www.laakarilehti.fi/pdf/2018/SLL352018-1885.pdf

Jätä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta ilmoituksen yhteydessä olevasta linkistä. Voit hyödyntää järjestelmän hakemuspohjaa tai jättää hakemuksesi liitetiedostona.

Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri, Jyväskylän yliopisto, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus
Osoite: Keskussairaalantie 19, Jyväskylä

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on edelläkävijä sairaalatoiminnan modernisoinnissa. Vuonna 2020 valmistuva maakunnan yhteinen uusi sairaalamme, Sairaala Nova, mahdollistaa potilaan tarpeista lähtevät, täysin uudenlaiset hoitoprosessit. Suomen suurimpana keskussairaalana tarjoamme lähes kaikkien lääketieteen erikoisalojen palveluita. Meillä on 3700 työntekijää. Sairaanhoitopiirimme keskus sijaitsee vetovoimaisessa Jyväskylässä.

Tutustu työnantajaan