Osastonylilääkäri, lasten hematologia ja onkologia - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Osastonylilääkäri, lasten hematologia ja onkologia - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lasten ja nuorten vastuualueella on haettavana osastonylilääkärin virka lasten hematologis-onkologisessa yksikössä.

Osastonylilääkärin toimenkuvaan kuuluu lasten hematologis-onkologisen osaston toiminnan johtaminen, hallinto, kehittäminen, koulutus ja kliininen työ. Työhön kuuluu myös kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö. Katsomme eduksi perehtyneisyyden kantasolusiirtopotilaiden hoitamiseen ja aiemman kokemuksen lasten hematologis-onkologisen osaston johtamisesta. Toivomme hakijalta tutkimusmyönteisyyttä. Haettavana olevan osastonylilääkärin lisäksi yksikössä toimii kaksi erikoislääkäriä ja erikoistuva lääkäri.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä ja joustavuutta.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla sekä lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys asianomaisella erikoisalalla. Virkaan soveltuva erikoisala on lastentaudit.

Virkaan valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Valitulta edellytämme hyväksyttävää terveydentilalausuntoa (kunnallinen viranhaltijalain 7 §).

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antaa tulos- ja vastuualueen johtaja Päivi Tapanainen, p. 08 315 5127 ja vt. hallinnollinen apulaisylilääkäri Jarmo Salo, p. 08 315 5824. Sähköposti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi.
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Lasten ja naisten tulosalue, Lapset ja nuoret
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan