Osastonsihteerin toimi - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Osastonsihteerin toimi - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme osastonsihteeriä lastenpsykiatrian kriisi-, tutkimus- ja hoito-osasto 50. Osastonsihteerin tehtäviin kuuluu erilaisten potilastietojärjestelmien hallinta, laskutus (kunta-, asiakaslaskutus, muu laskutus), yhteistyö eri sidosryhmien kanssa sekä muut vastuuyksikkökohtaiset tehtävät. Tietojärjestelmien hyvä hallinta katsotaan eduksi. Työtehtäviin sisältyy lisäksi avunanto psykiatrian tulosalueen muihin yksiköihin.

Tarjoamme sinulle monipuolisen tehtävän osana moniammatillista työyhteisöä. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joustavuutta ja itsenäistä työotetta. Lisäksi arvostamme aikaisempaa kokemusta osastonsihteerin työstä terveydenhuollossa.

Osastonsihteerin toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto tai soveltuva terveysalan perustutkinto tai aikaisempi terveydenhuoltoalan kouluasteinen tutkinto tai soveltuva keskiasteen ammattitutkinto.

Toimeen valitun on esitettävä nähtäväksi 6§:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antaa vs. ylihoitaja Anne Järvi, p 040 509 3344. Sähköposti: anne.jarvi(at)ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Psykiatrian tulosalue, Lasten psykiatrian vastuualue
Osoite: Kajaanintie 50, Oulu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan