Osastonhoitaja, tehostettu sydänvalvonta (ICCU) - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Osastonhoitaja, tehostettu sydänvalvonta (ICCU) - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Tule mukaan kehittämään tehostettua sydänvalvontaa (ICCU) ja tulevaisuuden sairaalan sydänosaamiskeskusta. Haemme joukkoomme luovaa ja innovatiivista henkilöä osastonhoitajan virkaan.

Yksikössä hoidetaan pääsääntöisesti kardiologisia ja sisätautisia akuutisti sairastuneita valvonta- ja tehopotilaita.

Odotamme sinulta hyvää johtamisosaamista, organisointitaitoa sekä kykyä kehittää hoitotyötä ja toimintaprosesseja moniammatillisessa työyhteisössä, jossa tavoitteena on tarjota potilaalle laadukasta ja turvallista hoitoa.

Arvostamme näyttöä kehittämisosaamisesta, osaamisen johtamisesta ja näyttöön perustuvasta asiakaslähtöisen hoitotyön edistämisestä. Lisäksi arvostamme hyviä henkilöstö- ja yhteistyötaitoja ja muutosvalmiutta. Kokemus esimiestehtävistä katsotaan eduksi.

Osastonhoitajan viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys tai alan soveltuva alempi korkeakoulututkinto/ aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä. Korkeakoulututkinto määrittyy korkeakoulututkintojen järjestämisestä annetun asetuksen (426/2005) mukaisesti.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antavat vastuualueen ylihoitaja Tarja Hulkko, p. 040 6849 537 ja tulosalueen ylihoitaja Päivi Lavander, p. 040 6734 267. Sähköposti etunimi.sukunimi @ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Medisiininen tulosalue, Kardiologia, Tehostettu sydänvalvonta ICCU
Osoite: Kajaanintie 50, Oulu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan