Osastofarmaseutti (6), kesätyö - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Osastofarmaseutti (6), kesätyö - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Oletko kiinnostunut haasteellisesta ja monipuolisesta osastofarmaseutin työstä Oulun yliopistollisessa sairaalassa? Haemme innokkaita ja haasteita pelkäämättömiä henkilöitä osastofarmaseuttiemme kesälomasijaisiksi useisiin eri yksiköihin (vähintään 6 kesäsijaisuutta).

Osastofarmaseutti toimii osastolla farmaseuttisena asiantuntijana. Hän huolehtii osaston lääkevarastosta, jakaa lääkkeet potilaskohtaisiin annoksiin, saattaa iv- lääkkeet käyttökuntoon sekä antaa osastolla lääkeinformaatiota. Osastofarmaseutin tehtäviin perehdytetään niissä yksiköissä, joissa henkilö työskentelee kesän aikana.

Odotamme sinulta hyviä yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta ja kiinnostusta farmaseuttisen työn kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena osastofarmaseutin kesäsijaisuuteen on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Sijaisuudet täytetään sopivien henkilöiden löydyttyä. Sijaisuudet ovat haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Osastofarmaseutin sijaisuutta koskeviin tiedusteluihin vastaa proviisori Jaakko Mustakallio, 040 1321 961 (soittoajat 13.3., 15.3., 20.3. ja 22.3. klo 12-16) tai s-posti: jaakko.mustakallio(at)ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue
Osoite: Oulu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan