Opiskeluhyvinvointipäällikkö - Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä hakee opiskeluhyvinvointipäällikköä määräaikaiseen kahden vuoden työsuhteeseen 1.1.2020 alkaen. Perustettavassa Opiskeluhyvinvointi -vastuualueessa yhdistetään yhden esimiehen alaisuuteen kaikki keskeisesti opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskeluun liittyvät palvelut.

Opiskeluhyvinvointipäällikön tehtävän keskeiset painopistealueet
- kehittää, suunnitella ja toteuttaa opiskeluhyvinvoinnin prosesseja ja toimintatapoja osana koulutuskuntayhtymän toimintajärjestelmää jatkuvan parantamisen toimintaperiaatteiden mukaisesti
- vastuualueen operatiivinen johtaminen tulosvastuullisesti
- kuntayhtymän strategian ja prosessien jalkauttaminen vastuualueella
- toimia lähiesimiehenä opinto-ohjauksen, erityisopetuksen sekä opiskeluhyvinvointipalvelujen (asuntolatoiminta, yhteisöllinen opiskeluhuolto) yksiköille
- toimia yhteyshenkilönä eri toimijoiden yhteistyöverkostoissa

Odotamme valittavalta vankkaa kokemusta, osaamista ja näkemystä menestyksellisestä esimiestyöstä, uudistetun ammatillisen koulutuksen tuntemusta, osaamista ja kokemusta toimintaprosessien kehittämisessä sekä yhteistyö- ja verkostotaitoja.

Edellytämme valittavalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä asetuksen 1150/2017, 5 luvun mukaista opettajan kelpoisuutta.

Eduksi katsotaan opinto-ohjaajan ja/tai erityisopettajan kelpoisuus ja työkokemus, sekä kokemus laaja-alaisesta verkostoyhteistyöstä opiskelijan kokonaisvaltaisten hyvinvointipalvelujen järjestämisessä. Liitä hakemukseen ansioluettelosi.

Tehtävään valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu on esittänyt hyväksyttävän rikosrekisteriotteen (L504/2002). Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Hakuprosessin yhteydessä käytetään mahdollisesti ulkopuolista henkilöarviointia.

Lisätietoja

http://www.ysao.fi

Tutustu työnantajaan

kuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen, 040 1778 600, kari.puumalainen@ysao.fi

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Osoite: Asevelikatu 4, Iisalmi, 74100 Iisalmi

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on vakavarainen kahdeksan yläsavolaisen kunnan omistama ammatillisen koulutuksen järjestäjä, joka ylläpitää Ylä-Savon ammattiopisto nimistä monialaista ammatillista oppilaitosta. Kiinteät toimipaikkamme sijaitsevat Iisalmessa, Kiuruvedellä, Siilinjärvellä ja Liperissä. Kuntayhtymälle myönnettiin ammatillisen koulutuksen laatupalkinto vuonna 2017. Palveluksessamme on noin 200 eri alojen ammattilaista.