Opintoasiainsihteeri - Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Opintoasiainsihteeri - Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Haukiputaan yksikköön haetaan opintoasiainsihteeria toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen alkaen 1.8.2019.

Tehtävänä on opiskelijavalinnan valmistelu ja opiskelijavalintaan osallistuminen. Opiskelijahallinto-ohjelman tiedonhallinta sekä tiedon ylläpito ja päivittäminen, arvioinnin seuranta, tarkistus ja arkistointi, todistusten kirjoittaminen. Opiskelijoiden neuvonta ja opastus. Opiskelijamäärien ja muiden suoritteiden tilastointi.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa vähintään opistotasoista koulutusta, perehtyneisyyttä ammatillisen opetuksen järjestämiseen ja opintososiaalisiin etuihin. Tehtävässä vaaditaan käytössä olevien opiskelijahallinto-ohjelmien osaamista, yhteisvalinnan ja jatkuvan haun tuntemista ja ohjelmistojen käyttötaitoa. Tehtävä edellyttää itsenäistä työotetta, laajaa harkintaa ja hyvää oman työn suunnittelua.
Tehtävä vaikuttaa keskeisesti opiskeijoiden palveluihin ja opetus- ja muun henkilöstön toimintaedellytyksiin. Tehtävä edellyttää hyviä ja aloitteelllisia vuorovaikutustaitoja.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja selvitys terveydentilasta.

Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakuaikaa on päätetty jatkaa kuntayhtymäjohtaja-rehtorin viranhaltijapäätöksella, aiemmin saapuneet hakemukset huomioidaan.

Lisätietoja

http://www.osekk.fi
http://www.osao.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa opintopäällikkö Jorma Uusitalo puh. +358 50 571 5223. Hakemukset tulee ensisijaisesti jättää sähköisesti Kuntarekry.fi -sivujen kautta. Paperihakemukset lähetetään osoitteella OSAO, Haukiputaan yksikkö, yksikönjohtaja Alpo Kaisto, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas.

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattiopisto, Haukiputaan yksikkö
Osoite: Asemakyläntie 5, Oulu

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Osekk vastaa opiskelijoiden ja työelämän osaamistarpeisiin Pohjois-Suomessa järjestämällä työelämälähtöisiä koulutuspalveluja tulevaisuuden haasteita ennakoiden. Osekkin koulutuspalvelut toteuttaa Oulun seudun ammattiopisto OSAO.
OSAO on monialainen ammattiopisto, jossa opiskelee 11 000 nuorta ja aikuista. Koulutusyksiköt sijaitsevat Kempeleessä, Limingassa, Muhoksella, Oulussa, Pudasjärvellä ja Taivalkoskella.
OSAO Haukiputaan yksikkö tarjoaa auto-, rakennus-, sähkö-, tekstiili- ja muotialan ja hotraca-alan ammatillisia opintoja. Yksikössä on opiskelijoita n. 1400 ja henkilökuntaa 130.

Tutustu työnantajaan