Opettaja, Valma-koulutus - Omnia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä

Omnia hakee opettajaa vuorotteluvapaan sijaiseksi ajalle 12.8.-31.12.2019.

Valma-opettaja tukee ja ohjaa oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä pedagogista asiantuntijuutta ja opetettavan alan erityisosaamista hyödyntäen. Valma-koulutuksessa opettajat opettavat kaikkia ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden mukaisia oppisisältöjä.

Ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta antavalta opettajalta edellytetään ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuutta. Eduksi luetaan kokemus opetuksen pedagogisesta kehittämisestä sekä kokemus Valma-koulutuksesta.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittanut tai vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Lisätietoja

http://www.omnia.fi

Koulutusvastaava Mila Pakarinen, p. 046 851 5009

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus
Osoite: Lehtimäki 1 B, 02770 Espoo

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian koulutusten paletti on yksi maan laajimmista. Tarjoamme elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia ammatillisessa koulutuksessa, täydennyskoulutuksissa, nuorten työpajatoiminnassa, lukio-opinnoissa ja vapaassa sivistystyössä. Tarjoamme myös monipuolisia yrityspalveluita.
Ammatillisen koulutukseen osallistuu vuosittain yli 10 000 oppijaa, oppisopimuksen kautta ammatin hankkii yli 2700 henkilöä, aikuislukiossa opiskelee reilu 2000 opiskelijaa, vapaan sivistystyön kursseilla elämäänsä rikastuttaa vuosittain yli 40 000 opiskelijaa ja yli 200 nuorta löytää suunnan elämälleen nuorten työpajoilla. Kaiken tämän mahdollistaa lähes 900 omnialaista osaajaa.
Omnia on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan