Opettaja, talotekniikka - Omnia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä

Omnia hakee talotekniikan opettajaa vakituiseen palvelussuhteeseen.

Opettajan tehtävän tarkoituksena on tukea ja ohjata oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä pedagogista asiantuntijuutta ja opetettavan alan erityisosaamista hyödyntäen. Avoinna olevassa virassa opetettavana alana on LVI-alan ammatilliset sisällöt sekä opintojen henkilökohtaistamiseen liittyvät tehtävät.

Tehtävä edellyttää hyvää putkistojen hitsaus- ja juotostaitoja sekä B-luokan ajankorttia. Eduksi huomioidaan muu LVI- osaaminen.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.
Soveltuvan erikoisammattitutkinnon suorittajat huomioidaan kelpoisina hakijoina.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.omnia.fi

Jari Sirén, koulutuspäällikkö
p. 040-1267194, jari.siren@omnia.fi

Ammatillinen oppiminen
Osoite: Upseerinkatu 11, 02600 Espoo

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian koulutusten paletti on yksi maan laajimmista. Tarjoamme elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia ammatillisessa koulutuksessa, täydennyskoulutuksissa, nuorten työpajatoiminnassa, lukio-opinnoissa ja vapaassa sivistystyössä. Tarjoamme myös monipuolisia yrityspalveluita.
Ammatillisen koulutukseen osallistuu vuosittain yli 10 000 oppijaa, oppisopimuksen kautta ammatin hankkii yli 2700 henkilöä, aikuislukiossa opiskelee reilu 2000 opiskelijaa, vapaan sivistystyön kursseilla elämäänsä rikastuttaa vuosittain yli 40 000 opiskelijaa ja yli 200 nuorta löytää suunnan elämälleen nuorten työpajoilla. Kaiken tämän mahdollistaa lähes 900 omnialaista osaajaa.
Omnia on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan