Opettaja, kasvatusala - Omnia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä

Omnia hakee kasvatusalan opettajaa vakinaiseen palvelussuhteeseen 1.5.2019 alkaen.

Kasvatusalan opettajan tehtävänä on tukea ja ohjata oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä pedagogista asiantuntijuutta ja opetettavan alan erityisosaamista hyödyntäen. Opetettava ala on sosiaali- ja terveysala ja kasvatus- ja ohjausala.

Tehtävässä edellytettävä soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa tai soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa sekä vahvaa työelämäkokemusta kasvatusalalta ja toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta eri ikäisten oppijoiden kanssa.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Eduksi luetaan monipuolisten pedagogisten menetelmien hallinta, verkko-opetuksen hallitseminen, monikulttuurinen osaaminen, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, itsenäinen työote, vastuunottokyky ja joustavuus. Lisäksi eduksi luetaan valmius opettaa englannin kielellä, hyvät työelämäkontaktit, kokemus ammatillisesta lisä- ja täydennyskoulutuksesta sekä hankkeista ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisesta.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Lisätietoja

http://www.omnia.fi

koulutuspäällikkö Tiina Thure-Toivanen p. 050 343 4034.

Ammatillinen oppiminen
Osoite: Lehtimäentie 1 A, Espoo

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian koulutusten paletti on yksi maan laajimmista. Tarjoamme elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia ammatillisessa koulutuksessa, täydennyskoulutuksissa, nuorten työpajatoiminnassa, lukio-opinnoissa ja vapaassa sivistystyössä. Tarjoamme myös monipuolisia yrityspalveluita.
Ammatillisen koulutukseen osallistuu vuosittain yli 10 000 oppijaa, oppisopimuksen kautta ammatin hankkii yli 2700 henkilöä, aikuislukiossa opiskelee reilu 2000 opiskelijaa, vapaan sivistystyön kursseilla elämäänsä rikastuttaa vuosittain yli 40 000 opiskelijaa ja yli 200 nuorta löytää suunnan elämälleen nuorten työpajoilla. Kaiken tämän mahdollistaa lähes 900 omnialaista osaajaa.
Omnia on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan