Ohjaajan toimi - KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Ohjaajan toimi - KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Haettavana vakituinen ohjaajan toimi, työn ensisijainen sijoituspaikka Hanhenpuiston asumisyksikkö. Mikäli omaat hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot, sinulla on kokemusta kehitysvammatyöstä ja olet kiinnostunut oman työsi kehittämisestä, on tämä paikka sinua varten.

Loimaan Hirvikoskella sijaitseva Hanhenpuiston asumisyksikkö on aloittanut toimintansa vuonna 2011. Tarjoamme ympärivuorokautista asumispalvelua sekä osallisuutta edistävää toimintaa kahdeksalle autismikuntoutuksesta hyötyvälle asiakkaalle. Työ on monipuolista ja pitää sisällään asukkaiden laaja-alaisen tukemisen ja ohjaamisen siten, että palvelun piirissä oleva asiakas kokee olevansa tärkeä ja pystyy itse toiminnallaan vaikuttamaan omiin asioihinsa. Ohjaajana työhösi kuuluu myös asiakkaiden suunnitelmien tekemistä, palvelujen ajantasaisuudesta ja koosteiden kirjaamisesta vastaamista sekä vapaa-ajan toimintojen suunnittelua ja toteutusta. Arvostamme AAC-keinojen sekä muiden autismityön toimintamenetelmien tuntemusta. Työ on kolmivuorotyötä, painottuen aamu- ja iltavuoroihin. Tarjoamme koulutusmyönteisen organisaation sekä moniammatillisen työyhteisön tuen.

Kelpoisuusehdot: Tehtävään soveltuva sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritettu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan AMK- tutkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa. Valitun on ennen palvelussuhteen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on neljä kuukautta.

Ensisijaisesti sähköinen hakemus kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset, CV ja jäljennös tutkintotodistuksesta osoitteella: KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla (kuoreen merkintä: ohjaaja/Hanhenpuisto 214136)

Lisätietoja

http://www.kto-vs.fi

Lisätiedot ma-pe 8-16: vs. palveluesimies Marjo Pohjonen, p. 040-6316172 tai marjo.pohjonen@kto-vs.fi

Hanhenpuiston asumisyksikkö
Osoite: Hanhentie 4, Loimaa

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä KTO - Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus on vammaisten erityisasiantuntijapalveluita tarjoava kuntayhtymä. Erityisasiantuntijapalveluina kuntayhtymä järjestää muun muassa tutkimusta, kuntoutusta, palvelukoti- ja avohuoltoasumista, opetusta sekä työtoimintaa. Palveluissamme korostuu asiakkaan oikeudet. Noudatamme valtakunnallista ohjeistusta koskien yksilöllisen tuen laatukriteerejä. Palvelujemme järjestämisen ja tuottamisen lähtökohtana ovat henkilön yksilölliset tarpeet. Tavoitteena on, että järjestetty tuki ja palvelut mahdollistavat vammaiselle henkilölle oman näköisen elämän.

Tutustu työnantajaan