Ohjaajan toimi - KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Ohjaajan toimi - KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Haemme kahta ohjaajaa vakituisiin työsuhteisiin Lasten ja nuorten neuropsykiatriseen tutkimus- ja kuntoutusyksikköön.

Mikäli omaat hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot, sinulla on kokemusta autismityöstä ja olet kiinnostunut oman työsi kehittämisestä, on tämä paikka sinua varten. Yksikkömme asiakkaat ovat pääsääntöisesti alaikäisiä kehitysvammaisia, joilla on suuri avun, tuen ja ohjauksen tarve. Kuntoutuksen tavoitteena on löytää ratkaisuja, toimintamalleja ja tukikeinoja asiakkaalle ja hänen lähiympäristölleen. Työ on monipuolista pitäen sisällään asiakkaiden laaja-alaisen tukemisen ja ohjaamisen päivittäisissä toimissa, vapaa-ajalla ja päivätoiminnassa. Tarjoamme koulutusmyönteisen organisaation ja moniammatillisen tiimin tuen. Työsopimus tehdään kolmivuorotyöhön, mutta on pääsääntöisesti kaksivuorotyötä. Työ sisältää sekä yksikössä tehtävää ohjaustyötä, asiakkaiden päivätoiminnan kehittämistä, että perheissä tapahtuvaa erityisperhetyötä. Ohjaajana työhön kuuluu myös asiakkaiden suunnitelmien tekemistä, palvelujen ajantasaisuudesta ja koosteiden kirjaamisesta vastaamista. Arvostamme AAC-keinojen sekä muiden autismityön toimintamenetelmien tuntemusta.

Kelpoisuusvaatimuksena ohjaajan toimiin on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 § ja 3 ja § 8 mukainen pätevyys. Ohjaajan toimissa on neljän kuukauden koeaika. Tehtäviin valittujen tulee esittää hyväksytty lääkärintodistus ja rikosrekisteriote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Hakemukset ensisijaisesti sähköisenä Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset osoitteeseen Myllyojantie 2, 21520 Naskarla, kuoreen merkintä hakuavain 213989 / Lasten ja nuorten neuropsykiatrinen tutkimus- ja kuntoutusyksikkö.

Lisätietoja

http://www.kto-vs.fi

ma-pe 8-16 vt. palveluesimies Else Paju, p. 040 525 2409, else.paju@kto-vs.fi

KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, Erityishoitopalvelut, Lasten ja nuorten neuropsykiatrinen kuntoutusyksikkö
Osoite: Myllyojantie 2, Paimio

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus on vammaisten erityisasiantuntijapalveluita tarjoava kuntayhtymä. Erityisasiantuntijapalveluina kuntayhtymä järjestää muun muassa tutkimusta, kuntoutusta, palvelukoti- ja avohuoltoasumista, opetusta sekä työtoimintaa. Palveluissamme korostuvat asiakkaan oikeudet. Noudatamme valtakunnallista ohjeistusta yksilöllisen tuen laatukriteereistä. Palvelujemme järjestämisen ja tuottamisen lähtökohtana ovat henkilön yksilölliset tarpeet. Tavoitteena on, että järjestetty tuki ja palvelut mahdollistavat vammaiselle henkilölle oman näköisen elämän.

Tutustu työnantajaan