Ohjaaja, neljä tehtävää - Oulun kaupunki

Ohjaaja, neljä tehtävää - Oulun kaupunki

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluissa on haettavana neljä OHJAAJAN määräaikaista tehtävää ajalle 30.9.2019. - 31.12.2020. Tehtävät ovat osa Oulun kaupungin toteuttamaa Turvallinen Oulu-hanketta.

Ohjaajien tehtävänä on kehittää monialainen toimintamalli nuorten kohtaamiseen vapaa-ajalla yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi työhön kuuluu keskustan alueella tehtävä jalkautuva nuorisotyö yhteistyössä muun nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa, keskustan alueella, nuorten parissa toimivan yhteistyöverkoston koordinointi, nuorten kohtaaminen heidän vapaa-ajallaan, työn kirjallinen dokumentointi mm. Logbook- järjestelmään sekä muut hankkeen tavoitteita edistävät tehtävät.

Tehtävät ja osaamiset painottuvat seuraavasti:

Yksi tehtävä kohdentuu verkkonuorisotyöhön, jossa painottuu sosiaalisen median osaaminen. Tehtävä edellyttää kokemusta verkkonuorisotyöstä, mediakasvatus- ja turvataitojen osaamista, ajantasaista osaamista sosiaalisen median sovelluksista ja toimintatavoista sekä kykyä ohjata ja opastaa nuoria, läheisiä ja ammattilaisia sosiaalisen median käytössä. Tehtävässä tarvitaan myös valmiutta olla mukana tuottamassa tähän teemaan liittyvää koulutusmateriaalia.

Kaksi tehtävistä kohdentuu monikulttuuriseen nuorisotyöhön, jossa edellytetään kokemusta ja osaamista monikulttuurisesta työstä. Eduksi katsotaan laaja kieliosaaminen.

Yksi tehtävä painottuu kohdennettuun nuorisotyöhön, joka edellyttää kokemusta erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa yksilö- ja ryhmätyöskentelystä. Eduksi katsotaan kokemus tai osaaminen seksuaalikasvatuksesta ja/tai -neuvonnasta.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva tutkinto ja osaaminen. Lisäksi edellytetään kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä, monialaisen verkostotyön osaamista, kykyä kehittävään työotteeseen, yksilö- ja ryhmänohjaustaitoja sekä mahdollisuutta tehdä pääsääntöisesti ilta- ja viikonlopputyötä. Arvostamme valmiutta tehdä jalkautuvaa kohtaamistyötä lasten ja nuorten kanssa. Tehtävään valittavalla on oltava myös B-ajokortti, riittävä suomen kielen taito sekä valmius kehittää ammatillista osaamista ja mahdollisuus satunnaisiin työmatkoihin.

Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävissä on neljän (4) kuukauden koeaika.

Tehtäviä haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/8143/2019. Hakemukset on toimitettava 27.8.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.ouka.fi/turvallinenoulu/

Lisätietoja tehtävistä antaa Kati Kaarlejärvi, p. 040 167 7049 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Osoite: Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.
Oulun kaupunki on savuton työpaikka

Tutustu työnantajaan