Ohjaaja - Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ohjaaja - Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ohjaajan tehtäviin kuuluu lasten yksilöllinen ohjaaminen, tukeminen ja kuntouttaminen päivittäisissä toiminnoissa. Ohjaaja toimii tiiviissä yhteistyössä yksikön ohjaajien ja lasten lähiverkoston kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä 817/2015 § 3,asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 153/2016 § 1) tai muu soveltuva koulutus

Eduksi luetaan työkokemus erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa, autismiosaaminen ja vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien hallinta.

Vammaislasten asumis- ja tilapäishoitoyksikkö Kuunsirppi
Malilantie 11 A
74200 Vieremä

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa yksikön vastaava ohjaaja Asta Rönkä, puh. 040 712 1069 ja kehitysvammayksiköiden esimies Elina Puustinen, puh. 040 350 1931
Hakemuksen jättäminen: Täyttämällä sähköinen hakulomake Kuntarekry järjestelmässä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Hyvinvointipalvelut, Sosiaalityön palvelut, Kehitysvammayksiköt, Vammaisten lasten asumis- ja tilapäishoitoyksikkö
Osoite: Malilantie 11 A, 74200 Vieremä

Kuunsirppi on 6-paikkainen vammaisten lasten hoitoyksikkö, joka aloitti toimintansa lokakuussa 2016. Yksikkö on ympärivuorokautinen ja toimii 7 päivänä viikossa.