Ohjaaja - Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Ohjaaja - Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Haettavana 6.5.2019 klo 15.00 mennessä

Sosiaalipalvelujen tulosalueella Lasten- ja nuortenkoti Kuutissa

OHJAAJAN sijaisuus 1.6.2019 - 17.11.2019

Lasten- ja nuortenkoti Kuutti on Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky:n Sosterin ylläpitämä lastensuojeluyksikkö, joka tarjoaa lastensuojelun avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon palveluja.

Lasten- ja nuortenkoti Kuutissa on kaksi 7-paikkaista asumisyksikköä, jotka tarjoavat ympärivuorokautista hoitoa 0 - 17-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Ohjaajan työ on kolmivuorotyötä, jossa noudatetaan jaksotyöaikaa.

Katsomme eduksi työkokemuksen lastensuojelutyöstä. Odotamme hakijoilta hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää yhteistyökykyä sekä asiakastyössä että työyhteisössä ja joustavuutta muuttuvissa työtilanteissa.

Kelpoisuusvaatimuksena ohjaajan tehtävään on lähihoitajan, sairaanhoitajan, sosionomin tutkinto tai muu vastaava sosiaalialan koulutus. Palkkaus ja työaika määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimen täyttämisessä noudatetaan kahden (2) kuukauden koeaikaa.

Sijaisuus alkaa 1.6.2019 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset todistukset tulee esittää haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

http://www.sosteri.fi
https://www.sosteri.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/sosiaalipalvelut-lapsiperheille/lastensuojelu/lasten ja nuortenkoti kuutti/

perhekeskuksen johtaja Soile Jääskeläinen, sähköpostilla soile.jaaskelainen@sosteri.fi

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky
Osoite: Kirkkokatu 11, Savonlinna

Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan 44 000 asukkaalle. Ympäristöterveydenhuollossa ovat mukana myös Juva ja Puumala. Sosterin 1600 ammattilaisen palvelutavoitteena on jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin.

Tutustu työnantajaan