Nuoriso-ohjaaja - Rauman kaupunki

Nuoriso-ohjaaja - Rauman kaupunki

Rauman kaupungin sivistystoimialan nuorisopalvelut hakee nuoriso-ohjaajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.10.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Etsimme osallisuus- ja vaikuttamistyöstä kiinnostunutta osaajaa, joka ohjaa nuorisovaltuuston ja lastenparlamentin toimintaa. Tehtävänä on edistää lasten ja nuorten osallisuus-, kuulemis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tehtävään kuuluu nuorten kohtaamista ja ohjaamista erilaisissa toimintaympäristöissä, ennakoivan nuorisotyön toteuttamista ja kehittämistä sekä monialaista verkostotyötä.

Tehtävän hoitamisessa edellytetään itsenäistä ja kehittävää työskentelyotetta osana tiimiä, viestintäosaamista sekä hyviä yksilö- ja ryhmäohjaustaitoja. Lisäksi arvostamme tehtäväalueen tuntemusta, eri työmenetelmien hallintaa sekä hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö-, tieto- ja viestintätekniikan taitoja.

Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva vähintään 2. asteen tutkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto sekä kokemusta nuorisotyöstä. Tehtävän täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Tehtävään valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedonsaannista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi/rekry

Nuorisopäällikkö Rea Poikonen, p. 044 430 9251 tai rea.poikonen@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Kanalinranta 3, PL 113, 26101 Rauma, kuoreen merkintä "Nuoriso-ohjaaja, RAU-25-159-19". Kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee esittää mahdollisessa haastattelussa.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Opetus ja nuoriso, Nuorisopalvelut
Osoite: Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan