Nuoriso-ohjaaja - Rauman kaupunki

Nuoriso-ohjaaja - Rauman kaupunki

Rauman kaupungin sivistystoimialan nuorisopalvelut hakee nuoriso-ohjaajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.10.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Etsimme innostavaa ja oma-aloitteista nuorisotyön osaajaa avoimeen nuorisotyöhön. Tehtävään kuuluu talotyön lisäksi nuorten kohtaamista ja ohjaamista erilaisissa toimintaympäristöissä, ennakoivan nuorisotyön toteuttamista ja kehittämistä sekä monialaista verkostotyötä.

Tehtävän hoitamisessa edellytetään itsenäistä ja kehittävää työskentelyotetta osana tiimiä, viestintäosaamista sekä hyviä yksilö- ja ryhmäohjaustaitoja. Lisäksi arvostamme tehtäväalueen tuntemusta, eri työmenetelmien hallintaa sekä hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö-, tieto- ja viestintätekniikan taitoja.

Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva vähintään 2. asteen tutkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto sekä kokemusta nuorisotyöstä. Tehtävän täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Tehtävään valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedonsaannista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi/rekry

Nuorisopäällikkö Rea Poikonen, p. 044 430 9251, rea.poikonen@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Kanalinranta 3, PL 113, 26101 Rauma, kuoreen merkintä "Nuoriso-ohjaaja, RAU-25-157-19". Kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee esittää mahdollisessa haastattelussa.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Opetus ja nuoriso, Nuorisopalvelut
Osoite: Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan