Neljä määräaikaista kasvatusohjaajaa - Jyväskylän kaupunki

Neljä määräaikaista kasvatusohjaajaa - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupunki hakee

NELJÄÄ KASVATUSOHJAAJAA

määräaikaisiin työsuhteisiin Kannustaen kouluun -hankkeeseen ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020 Huhtasuon, Kuokkalan ja Tikkakosken yhtenäiskouluihin sekä Keltinmäen koululle.

Kannustaen kouluun -hanke on OPH:n rahoittama ja sen tavoitteena on luoda malli koulupudokkuuden ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Kasvatusohjaaja on osa Kasvun ja oppimisen kehittämistiimiä.

Kasvatusohjaajan tehtäviin kuuluvat Huhtasuon, Kuokkalan ja Tikkakosken yhtenäiskouluilla verkostoituminen ja yhteistyö nuorisotyön, perheverkoston ja monikulttuurisuuskeskuksen kanssa, osallisuuden ja koulun yhteisöllisyyden tukeminen (lapset, huoltajat), koti-kouluyhteistyömuotojen suunnittelu, kehittely ja toteuttaminen, monikulttuurinen yhteistyö ja poissaolomallinnus: poissaolojen ennaltaehkäisy, systemaattinen seuranta, varhainen puuttuminen, kokonaistilanteen kartoitus ja yhteistyö toimijoiden kesken.

Kasvatusohjaajan tehtäviin kuuluvat Keltinmäen koululla hankkeen koordinointi, poissaolomallinnuksen kehittäminen ja jalkauttaminen, koti-kouluyhteistyömuotojen kehittäminen yhdessä muiden hankkeen kasvatusohjaajien kanssa, moniammatillisen työn koordinointi kouluissa, yhteistyö Humak:n kanssa ja kasvatusohjaajien kehittämistiimistä vastaaminen.

Kelpoisuusehtona tehtäviin on soveltuva korkeakoulututkinto. Työ edellyttää itsenäistä ja kehittävää työotetta sekä yhteistyötaitoja. Hakijalle eduksi katsotaan aikaisempi kokemus hanke- ja verkostotyöstä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävät alkavat 1.8.2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävissä on koeaika.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

palveluesimies Minna Kuutti, puh. 014 266 8452 tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Perusopetus
Osoite: ., 40100 Jyväskylä

Lähes 142 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!

Tutustu työnantajaan