Närvårdare och sjukskötare (hemvård) - Lohjan kaupunki

Närvårdare och sjukskötare (hemvård) - Lohjan kaupunki

Lojo stad söker närvårdare och sjukskötare till semestervikariat (1-5 månader) för sommaren till hemvården samt dagverksamheten inom serviceområdet för seniorer. Även studerande beaktas. Vi erbjuder ett intressant, utmanande och självständigt arbete i tvärprofessionella hemvårdsteam inom hela Lojo.

Hemvården är i regel för äldre, handikappade och långtidssjuka personer avsedd vård, omsorg och sjukvård som sker i hemmet. Verksamhetsprincipen för hemvården är att erbjuda hemvårdsklienter god, säker och behovsenlig omsorg. Vi samarbetar med anhöriga till klienter samt samarbetspartner som medverkar i deras omsorg.

För vikariat som närvårdare krävs att den studerande har avlagt närvårdar- eller sjukskötarstudier i tillräcklig grad (närvårdarstuderande ska ha avlagt examensdelen vård och omsorg, sjukskötarstuderande 60 sp). För vikariat som sjukskötare krävs att den studerande har minst 140 studiepoäng.

Utöver formell behörighet förväntar vi oss kompetens i vårdarbete, flexibilitet, grupparbetsfärdigheter samt ett kundorienterat och rehabiliterande arbetssätt. Dessutom värdesätter vi ett utvecklingsinriktat arbetssätt, erfarenhet inom hemvården och goda färdigheter till interaktion, vilket arbetet inom teamet kräver. Kunskaper i båda inhemska språken räknas som merit. Vår personal är kunnig samt intresserad av kundarbete och utveckling av det. Personalen skolar in dig i arbetet.

Körkort och möjlighet att använda egen bil är meriterande för sökanden. Den valdas kompetens i läkemedelsbehandling säkerställs med tentamen och prestationer i LOVe. Inom hemvården sker arbetet i två skift, nattvården utgör en egen verksamhet. För vikariaten krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Intervjuer och val kan göras redan under ansökningstiden.

Lönen fastställs enligt AKTA. Prövotiden är hälften av anställningens längd.

Ansökningstiden fortsätts tills 3.6.2019.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Kontaktinformation:
Västra Lojo serviceområde serviceområdeschefen Teija Wägg, tfn. 044 767 4884 eller teija.wagg@lohja.fi
Tallbacka-Centrum serviceområde och nattsköt, serviceområdeschefen Jutta Tiesmäki tfn. 050 561 3191 eller jutta.tiesmaki@lohja.fi
Nummentausta-Centrum serviceområde, serviceområdeschefen Pirjo Leinonen tfn. 050 357 7890 eller pirjo.leinonen@lohja.fi
Routio-Centrum serviceområde, serviceområdeschefen Lea Loukkalahti tfn. 050 326 6509 eller lea.loukkalahti@lohja.fi
Virkby-Ojamo serviceområde, serviceområdeschefen Sari Oksanen tfn. 050 561 3193 eller sari.oksanen@lohja.fi
Dagverksamhet serviceomfpdeschefen Pia Riihioja tfn. 050 355 2215 eller pia.riihioja@lohja.fi
Chefen för servicehandledning och stöd för hemmaboende Päivi Degerholm, tfn 050 357 4534 eller paivi.degerholm@lohja.fi

Lisätietoja

http://www.lohja.fi

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 3.6.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-111-19. Skriftliga ansökningar återsänds inte

Lojo stad, Seniorservice, Stöd för hemmaboende
Osoite: Lojo

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.
Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.
Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Tutustu työnantajaan