Närvårdare - Vörå kommun

En tillsvidare befattning som närvårdare med arbetstid 78,43 % till hemservice.

Arbetserfarenhet inom äldreomsorgen räknas som merit.

Behörighetsvillkoren är fastställda enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94), närvårdar examen. Befattningen förutsätter fr.o.m. 1.3.2018 ett vaccinations- skydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett godkänt hygienpass. Befattningen har en 4 månaders prövotid. Vörå kommun är tvåspråkig varför en framgångsrik arbetsinsats förutsätter kunskaper i båda inhemska språken. Du bör också ha tillgång till egen bil.

Ansökningar lämnas in elektroniskt via kuntarekry.fi. Vi ser gärna att du bifogar en CV till din ansökan. Ansökningstiden har förlängts, tidigare ansökningar beaktas.

Läs mer

http://www.vora.fi/jobb

Mer om arbetsgivaren

Hemvårdsledare Joanna Hermans, joanna.hermans@vora.fi, tel. 06-382 1421, (må-fre kl. 9-10) joanna.hermans@vora.fi

Hemservice
Adress: Vöråvägen 18, 66600 Vöyri