Närvårdare - Porvoon kaupunki

Närvårdare - Porvoon kaupunki

Social- och hälsovårdssektorn i Borgå stad söker fyra närvårdare till hemvården till ordinarie anställningsförhållanden från 1.12.2019 eller enligt överenskommelse.

Närvårdarens arbete i hemvården är klientorienterat och rehabiliterande vårdarbete hos klienten som beaktar klientens kraftresurser. Utöver primärvården innehåller arbetet också sjukvårdsuppgifter samt skötsel av klientens måltider, medicinering, personlig hygien och nödvändiga stödtjänster. Målet är en god vardag och att klienten klarar sig hemma så länge som möjligt. Inom hemvården i Borgå används klientinformationssystem Effica, verksamhetsstyrningssystem Hilkka samt bedömningsprogram RAI.

Närvårdarens arbete i hemvården är krävande och mångsidigt teamarbete och ger möjligheter att använda yrkeskunskaper på mångsidigt sätt och arbeta självständigt.

Behörighetskravet är en lämplig grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. Körkort och kunskaper i båda inhemska språken räknas som merit.

Arbetet görs i två skift. Arbetstidsformen är allmän arbetstid. Lönen är 2255,92€/mån. Vi värdesätter förmågan att fungera som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp, en ansvarsfull inställning, förmåga att anpassa sig till förändringar samt färdigheter att utveckla den egna yrkesskickligheten och arbetsenhetens verksamhet.

Den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut. Prövotiden är 6 månader.

Skicka din ansökan senast 22.11.2019 kl. 12 via länken Sök nu!
Tidigare ansökningar beaktas.

Läs mer

http://www.borga.fi/hemvard

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsinformation ger hemvårdsledaren Mikaela Westerlund tfn 040 512 1266

Hemvården
Adress: Borgå

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.

Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Sök till oss. Människorna gör staden!