Närvårdare - Vörå kommun

Närvårdare - Vörå kommun

Vi söker en ny medarbetare till vår äldreomsorg. En tillsvidare befattning som närvårdare med arbetstid 78,43 %. Placering vid anställningens början på Tallmo vårdcenter/demensboendeenheten Rosengården.

Behörighetsvillkoren är fastställda enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94), närvårdarexamen.

Befattningen förutsätter fr.o.m 1.3.2018 ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett godkänt hygienpass. Befattningen har en 4 månaders prövotid. Vörå kommun är tvåspråkig varför en framgångsrik arbetsinsats förutsätter kunskaper i båda inhemska språken.

Befattningen söks elektroniskt via Kuntarekry. Till ansökan bifogas en CV. Ansökningstiden har förlängts, tidigare ansökningar beaktas.

Läs mer

http://www.vora.fi/jobb

Mer om arbetsgivaren

Boendeledare Annika Kvist-Östman, tfn. 06-382 1420 (telefontid vardagar 9-10), annika.kvist-ostman@vora.fi.

Vörå kommun, äldreomsorgen
Adress: Vörå, 66600 Vöyri