Närvårdare - Vörå kommun

Närvårdare - Vörå kommun

En tillsvidare befattning som närvårdare med arbetstid 100 % vid Solängens effektiverade serviceboende.

Meriterande för sökanden är arbetserfarenhet från äldreomsorgen, engagemang för en klientinriktad och rehabiliterande vård, samt ett multiprofessionellt samarbete.

Behörighetsvillkoren är fastställda enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94), närvårdarexamen. Befattningen förutsätter fr.o.m. 1.3.2018 ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett godkänt hygienpass. Befattningen har en 4 månaders prövotid. Vörå kommun är tvåspråkig varför en framgångsrik arbetsinsats förutsätter kunskaper i båda inhemska språken.

Befattningen söks elektroniskt via Kuntarekry. Till ansökan bifogas en CV.

Lisätietoja

http://www.vora.fi/jobb

Boendeledare Annika Kvist-Östman, tel. 06-382 1420, (bäst nåbar mån-fre kl. 9-10), annika.kvist-ostman@vora.fi.

Äldreomsorgoen
Osoite: Vöråvägen 18, Vörå

Tutustu työnantajaan