Monikampus-hankkeen projektipäällikkö - Koulutuskeskus Brahe

Monikampus-hankkeen projektipäällikkö - Koulutuskeskus Brahe

Haemme Monikampus-hankkeelle kokenutta projektipäällikköä. ESR-rahoitteinen hanke toteutetaan 1.6.2019 - 31.10.2021. Projektissa työskentelee projektipäällikön lisäksi osa-aikainen projektiassistentti. Hankkeessa rakennetaan uudenlainen verkostomaisesti ja alustapohjaisesti toimiva, alueellinen kumppanuuskampus, joka mahdollistaa nopean, tarpeiden mukaisen ja ennakoivan reagoimisen työ-, yritys- ja elinkeinoelämän osaamis- ja työvoimatarpeisiin. Toimintamalli tuottaa ennakointitietoa, jonka pohjalta voidaan luoda seutukunnan kärkitoimialoja palvelevia, elinkeinoelämää monipuolistavia koulutuksia alueelle ja kasvattaa alueen innovaatiopotentiaalia tarjoamalla yritys- ja elinkeinoelämän tarpeisiin räätälöityä korkeakoulutusta ja TKI-tomintaa yhteistyössä koulutuskumppaneiden kanssa. Hanke toteutetaan Oulun eteläisen alueen koulutuksenjärjestäjien ja yrityspalveluiden sekä korkeakoulujen yhteistyöhankkeena.

Projektipäällikön tehtävänä on johtaa hanketta sekä vastata projektin suunnittelusta, aikataulutuksesta sekä käytännön toteutuksesta. Projektipäällikön keskeinen tehtävä on oppilaitos-, yritys-, elinkeinoelämä sekä viranomaisverkostoyhteistyö sekä eri osapuolten sitouttaminen hankkeen tavoitteisiin. Tunnet hyvin toisen asteen ja korkea-asteen koulutusverkoston ja olet tottunut tekemään yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan alueen yritysten, elinkeino- ja yrityspalvelutoimijoiden sekä työvoimaviranomaisten kanssa.

Tulevalta projektipäälliköltä edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, oppilaitos- ja yritysverkoston tuntemusta ja aiempaa kokemusta projektityöskentelystä sekä hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja. Odotamme myös oma-aloitteisuutta sekä kehittävää ja järjestelmällistä työotetta. Arvostamme ennakointi- ja tulevaisuustyöskentelyyn sekä toisen asteen, yritysten ja korkeakoulujen yhteistyöhön liittyvää ymmärrystä ja käytännön osaamista. Pystyt hoitamaan työtehtäviä tarvittaessa myös englanniksi. Olet hyvä tyyppi ja koet opetusalan kehittämisen olevan sinun juttusi.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:
- oma-aloitteisuutta, positiivista ja kehittävää työotetta
- projektitoiminnan hyvää tuntemusta
- toisen asteen ja korkea-asteen oppilaitos- ja yritysverkoston tuntemusta
- hyviä yhteistyö- ja tiimityöskentelytaitoja

Me tarjoamme sinulle
- hyvän työyhteisön
- työpaikan näköalapaikalta
- mahdollisuuden verkostoitua alan toimijoiden kanssa
- mahdollisuuden vaikuttaa opetusalan kehittymiseen
Hankkeen vetäjäksi tulee kokoaikainen projektipäällikkö, työn aloitus 1.6.2019 tai sopimuksen mukaan.

Paikan täyttäminen vaatii vielä hankehakemuksen lopullisen hyväksymisen.

Pätevyysvaatimukset asetuksen 986/1998 mukaiset. Valitun henkilön tulee esittää lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja lääkärintodistus terveydentilasta. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee tehdä osoitteessa www.kuntarekry.fi. Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

http://www.raahenedu.fi

Lisätietoja: rehtori Jukka Pekka Ansamaa p. 050 555 2277.

Raahen koulutuskuntayhtymä
Osoite: Raahe

Raahen koulutuskuntayhtymä/Koulutuskeskus Brahe on monialainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Koulutamme tulevaisuuden ammattilaisia Raahen ammattiopistossa, Lybeckerin opistossa sekä Ruukin maaseutuopistossa. Asiakkaat ovat toimintamme ydin ja meillä panostetaan yksilöllisiin opintopolkuihin, tiimi- ja yhteisopettajuuteen sekä monimuotoisiin oppimisympäristöihin. Teemme tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa ja suunnittelemme koulutustarjontamme läheisessä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Kansainvälisyys on tärkeä osa Raahen koulutuskuntayhtymän toimintaa. Meillä pääset osaksi kansainvälistä yhteistyötä. Panostamme sekä opiskelijoiden että henkilöstön kv-osaamiseen ja tarjoamme mahdollisuuksia kansainväliseen oppilaitosyhteistyöhön. Tule meille, meillä osataan!

Tutustu työnantajaan