Luokanopettajan virka, Tuupovaaran koulu - Joensuun kaupunki

Luokanopettajan virka, Tuupovaaran koulu

Virkojen kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (KelpoA 986/1998) mukaisesti.

Hakijalta edellytetään 1) monipuolista opetuskokemusta eri
luokka-asteilla alakoulussa 2) koulutusta ja/tai kokemusta opettaa taito- ja
taideaineita luokka-asteilla 1-6. Eduksi katsotaan kokemus 3) alkuopetuksesta,
4) yhdysluokkaopetuksesta, 5) yhteisopettajuudesta sekä 6) englannin kielen
opetuksesta.

Hakijan tulee vastata yllä mainittuihin hakukriteereihin numeroidusti oman osaamisensa ja näyttöjensä perusteella varsinaisessa hakulomakkeessa (ei liitteessä). Haastatteluun kutsuttavat valitaan kelpoisuuden sekä edellä mainittujen kriteerien pohjalta. Dokumentaatio kriteerien täyttymisestä esitetään haastattelussa. Lopullinen valinta tehdään haastattelussa esille tulleen soveltuvuuden perusteella.

Palkkaus kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaan.

Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan koulutusjohtajalle määrättynä aikana sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Virka täytetään 11.8.2020 tai sopimuksen mukaan.

Työpaikkamme ovat savuttomia.

Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Hakuaika päättyy 17.4.2020 klo 15.00.

Tehtävää haetaan sähköisesti Joensuun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: www.joensuu.fi/toihin-kaupungille, josta löytyy myös täydellinen hakuilmoitus ja sähköinen hakemuslomake.

Lisätietoja virasta antaa Tuupovaaran koulun rehtori Mika
Merilä sähköpostitse mika.merila@joensuu.fi tai puhelimitse arkisin klo 12.30—16,
puh. 050 311 9232.

Tutustu työnantajaan
  • Joensuun kaupunki
  • Työpaikka
  • jns-3036
  • 26.3.2020 - 17.4.2020 15:00
  • JoensuuPohjois-Karjala

Joensuu on yli 76 000 asukkaan vetovoimainen ja rohkeasti uudistuva kaupunki.