Lönesekreterare - Lohjan kaupunki

Lönesekreterare - Lohjan kaupunki

Vi söker till redovisningstjänster inom resultatområdet sektor livskraft i Lojo stad en lönesekreterare som ska sköta löneräkningsuppgifter enligt de kommunala avtalen.

Behörighetskravet för befattningen är en yrkesexamen på minst mellanstadienivå och erfarenhet av kontorsuppgifter och av att använda Populus-programmet.
Vi värdesätter erfarenhet av löneräkning inom den kommunala sektorn. Kunskaper i svenska räknas som merit.

I arbetet tillämpas kontorsarbetstid (36,75 h/vecka).

Lönen fastställs enligt AKTA. När befattningen tillsätts tillämpas en prövotid på sex (6) månader. Den som blir vald ska före tillträdet uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd av Lojo stads företagshälsovård.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.lojo.fi

förvaltningsdirektör Sari Forsström puh. 044 369 3179, sähköposti sari.forsstrom@lohja.fi
Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 28.8.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-06-31-19. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Livskraft, Redovisningstjänsterna
Adress: Lojo

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.
Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.
Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Mer om arbetsgivaren