Logistiikan opettaja (kuljetusala) - Savon koulutuskuntayhtymä

Logistiikan opettaja (kuljetusala) - Savon koulutuskuntayhtymä

Ammatillisten aineiden pt. tuntiopettaja (logistiikka-ala, kuljetus) 1.8.2019 alkaen toistaiseksi. Edellytetään kuljetusalan tavaraliikenteen työkokemusta ja kokemusta logistiikan opetustehtävistä. Eduksi luetaan hyvä tietotekninen osaaminen, yhteistyötaidot ja laaja-alainen kuljetuslogistiikan osaaminen.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen).

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C liite 1

Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote sekä terveydentilaa koskeva selvitys.

Lisätietoja

http://www.sakky.fi

Koulutuspäällikkö Harri Hakkola, puh. 044 785 3121, etunimi.sukunimi@sakky.fi
Opinto- ja työkokemusta koskevat todistuskopiot on tallennettava ensisijaisesti hakemuksen liitteeksi Kuntarekryssä (tai toimitettava Savon koulutuskuntayhtymän kirjaamoon) hakuajan loppuun mennessä.
Valinnat haastatteluun tehdään hakemuksen ja hakuajan loppuun mennessä toimitettujen todistuskopioiden perusteella. Mikäli liitteitä ei ole toimitettu, ei voi tulla kutsutuksi haastatteluun.
Haastatteluun kutsuttaville pidetään mahdollisesti myös työkoe.

Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut
Osoite: Presidentinkatu 3, Kuopio

Savon koulutuskuntayhtymä on maakunnallinen, monialainen ja eri koulutusmuodot sisältävä nuorten ja aikuisten koulutuksen järjestäjä ja työelämän kehittäjä. Kuntayhtymä järjestää ammatillista perus-, lisä-, oppisopimus-, työvoima- ja henkilöstökoulutusta kaikilla koulutusaloilla sekä lukiokoulutusta ja työelämän kehittämishankkeita. Kuntayhtymän omistaa 16 pohjoissavolaista kuntaa ja se ylläpitää Savon ammattiopistoa ja Varkauden lukiota. Toimipisteet ovat Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa ja Siilinjärvellä. Vuosittain opiskelijoita on noin 17 000, henkilöstömäärä noin 800 ja toimintatuottoja noin 79 milj. euroa.

Tutustu työnantajaan