Lehtori, ammatilliset aineet, metsäala - Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Lehtori, ammatilliset aineet, metsäala - Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Oulun seudun ammattiopiston Muhoksen yksikkö hakee metsäalan lehtoria toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 30.9.2019 alkaen.

Tehtävänä on metsätalouden, erityisesti koneellisen puunkorjuun ja metsäkoneiden huoltokorjauksen opetus metsäalan tutkintokoulutuksessa. Tehtävänä on tukea opiskelijan taitojen, tietojen ja yhteiskuntavastuun kehittymistä sekä ammatillista kasvua. Osa opetuksesta voi sijoittua ilta-aikaan. Lisäksi tehtävään voi kuulua ryhmänohjaajana toimimista sekä mm. työelämäyhteistyöhön liittyviä tehtäviä.

Tehtävään valittavalta edellytämme opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaista ammatillisen opettajan kelpoisuutta. Edellytämme erityisesti laaja-alaista koneellisen puunkorjuun osaamista. Arvostamme myös metsäkoneiden huoltokorjausosaamista, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta, ammatillisen koulutuksen tuntemusta sekä kykyä tulla toimeen erilaisten opiskelijaryhmien kanssa.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:sin mukaan; sovellettava osio on C liite 1.

Valitun henkilön on esitettävä selvitys terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.osekk.fi
http://www.osao.fi

Lisätietoja antavat koulutuspäällikkö Vesa Vanhamäki, p. 050 5375057, vesa.vanhamaki(at)osao.fi ja yksikönjohtaja Kirsti Joki-Tokola, p. 040 6483861, kirsti.joki-tokola(at)osao.fi

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattiopisto, Muhoksen yksikkö
Osoite: Kirkkotie 1, 91500 Muhos, 91500 Muhos

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Osekk vastaa opiskelijoiden ja työelämän osaamistarpeisiin Pohjois-Suomessa järjestämällä työelämälähtöisiä koulutuspalveluja tulevaisuuden haasteita ennakoiden. Osekkin koulutuspalvelut toteuttaa Oulun seudun ammattiopisto OSAO.
OSAO on monialainen ammattiopisto, jossa opiskelee 10 000 nuorta ja aikuista. Koulutusyksiköt sijaitsevat Kempeleessä, Limingassa, Muhoksella, Oulussa, Pudasjärvellä ja Taivalkoskella.
OSAOn Muhoksen yksikkö tarjoaa autoalan, maatalous- ja metsäalan sekä ravintola- ja cateringalan ammatillisia opintoja. Yksikössä on opiskelijoita 300 ja henkilökuntaa 50.

Tutustu työnantajaan