Lastentarhanopettaja, Kuivasjärven päiväkoti - Oulun kaupunki

Lastentarhanopettaja, Kuivasjärven päiväkoti - Oulun kaupunki

Haettavana on LASTENTARHANOPETTAJAN vakinainen tehtävä Kuivasjärven päiväkodissa.

Lastentarhanopettajan kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 tai 27 § ja 75 § siirtymäsäädösten mukaisesti. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon edellytetään sisältyvän varhaiskasvatuksen tehtävään ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Lisäksi edellytetään esiopetuskelpoisuutta (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998, 7 §). Eduksi luetaan hyvät tieto- ja viestintätekniset taidot, yhteisöllisen oppimisen ja oppimisympäristön kehittäminen ja siihen sitoutuminen sekä vahva panostus pienryhmätoimintaan. Arvostamme Metsämörri- ja Luonnossa kotonaan toiminnan kehittämistä.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55A. Kirjallisessa hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/3739/2019. Hakemus on toimitettava 26.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/kuivasjarven-paivakoti/etusivu

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Sari Kelavuori, p. 050 461 7535 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Varhaiskasvatuspalvelut, Kuivasjärven päiväkoti
Osoite: Kalevalantie 13, Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.
Oulun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan