Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka - Paraisten kaupunki

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka - Paraisten kaupunki

Tervetuloa tekemään lastensuojelun sosiaalityötä kohtuullisella ja eettisesti kestävällä asiakasmäärällä (noin 30 suomenkielistä lasta). Paraisten kaupungin Perheyksikkö on määrätietoisesti tulevaisuuteen katsova työyhteisö, jossa työskennellään lapsiperheiden parissa sosiaalihuollon sekä lastensuojelun viitekehyksessä. Paraisten kaupunki kehittää voimakkaasti lapsiperheiden palveluita, jossa monitoimijaisuus on työskentelyn lähtökohtana ja palvelut viedään lasten ja perheiden luonnolliseen toimintaympäristöön. Paraisten kaupungin lapsiperheiden palvelut ovat hyvin ja monipuolisesti resursoituja.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän työtehtäviin kuuluvat avo-, sijais- ja jälkihuollon työtehtävät sekä työskentelytapojen ja -menetelmien jatkuva kehittäminen moniammatillisessa tiimissä, johon sosiaalityöntekijän lisäksi kuuluvat sosiaaliohjaaja ja perhetyöntekijä. Työ sisältää myös virka-aikaista päivystystä. Parainen on kaksikielinen kaupunki, joka tukee kieliopintoja. Tarjoamme työntekijöille säännöllisen ryhmä- ja tarvittaessa yksilötyönohjauksen sekä mahdollisuuden lastensuojelun juridisen konsultaation.

Odotamme hakijoilta lastensuojelun sosiaalityön kokemusta, avoimuutta, rohkeutta tehdä asioita toisin, innokkuutta ja halua kehittämiseen.

Tarjoamme sinulle:
- Kilpailukykyisen palkan 3650€
- Sitouttamispalkkion
- 20 palkallista omanalan koulutus- ja kehittämispäivää vuodessa
- Viikoittaisen mahdollisuuden etätöihin
- Tukea ruotsin tai suomen kielen opiskeluun
- Mahdollisuuden yksilö- ja ryhmätyönohjaukseen

Lupaamme sinulle:
- Lähiesimiehen tuen
- Joustavaa ja ihmisläheistä johtamista
- Avoimen ja rakentavan keskustelukulttuurin
- Positiivisen ja mukavan työyhteisön ja työilmapiirin

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen pätevyys sekä molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Tarvittaessa työnantaja tukee kieliopintoja.

Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustaote (504/2002). Kielitaito osoitetaan todistuksella. Viran hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä. Virka täytetään sopimuksen mukaan ja siihen sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.pargas.fi/web/tjanster/bastrygghet_och_familjeservice/barnskydd/fi_FI/barnskydd/

Lisätietoja sosiaalityöntekijän virasta antaa yksikönpäällikkö Sami Salmivirta 0404886091 sami.salmivirta@parainen.fi Sijaispätevät huomioidaan rekrytoinnissa.
Hakemus tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisesti www.kuntarekry.fi kautta. Hakemuksen liitteineen voi myös toimittaa sosiaali- ja terveysosastolle osoitteeseen Paraisten kaupunki, Rantatie 28 21600 Parainen tai sähköpostitse osoitteeseen sosiaalikeskus@parainen.fi. Hakuaika päättyy 30.8.2019 klo 12:00.

Paraisten kaupunki, Sosiaali- ja terveydenhuolto, Perheyksikkö - Familjeenheten
Osoite: Rantatie 30, 21600 Parainen

Paraisten kaupunki on ainutlaatuinen noin 15 500 asukkaan saaristokaupunki Saaristomeren länsiosassa. Kaupungin keskusta on silti lähellä suuria kaupunkeja, Turkuun on 23 km, Helsinkiin 173 km ja Tampereelle 180 km. Parainen on kaksikielinen paikkakunta, jonka enemmistökielenä on ruotsi. Kaupungin pinta-ala on 5 545 km2, josta 80 prosenttia on vettä. Paraisten kaupungissa on maassamme eniten saaristossa asuvia asukkaita. Kaupungissa on myös eniten vapaa-ajanasukkaita (mökkejä on noin 8 000).
Kaupungissa on viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva henkilöstö, joka huolehtii palveluiden tuottamisesta ja päivittäishallinnosta. Paraisten kaupunki on merkittävä työnantaja; kaupungissa on työntekijöitä kaikkiaan noin 1 000.
Paraisten kaupungin avoimista työpaikoista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla, Kuntarekry.fi :ssä ja paikallisissa sanomalehdissä (Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser). Tietoa työpaikoista saa myös Työministeriön verkkosivuilta (www.mol.fi) ja työvoimatoimistosta.

Tutustu työnantajaan