Lastensuojelun sosiaalityöntekijä - Kosken Tl kunta

Tervetuloa näköalapaikalle lastensuojelun monipuoliseen tehtäväkenttään. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtäviin kunnassamme kuuluu kokonaisvaltainen lastensuojelun sosiaalityö ennaltaehkäisevällä työotteella. Kuntamme asiakas- ja työmäärä mahdollistavat määrätietoisen ja tuloksekkaan työskentelyn. Sosiaalityöntekijän lähimpinä työpareina toimivat perheohjaaja sekä lapsiperheiden kotipalvelun perhetyöntekijä. Sosiaalityöntekijällä on käytettävissä vahva ammatillinen ja työnohjauksellinen tuki.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Mikäli virkaan ei saada sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaavia hakijoita, voidaan virkaan ottaa määräaikaisesti sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot ja käytännön harjoittelun (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä 817/2015,12 §).

Työnkuvaa ja työaikaa on mahdollista muokata virkaan valittavan toiveiden mukaan, virkaan voidaan mm. sisällyttää lastenvalvojan tehtäviä. Sosiaalityöntekijän työaika on 38,25h/vko. Työssä on mahdollisuus etätyöhön yhtenä päivänä viikossa.

Ennen viran vastaanottamista hakijan on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarkoitettu lain 504/2002 mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote.

Työ alkaa sopimuksen mukaan. Noudatamme virkasuhteessa neljän kuukauden koeaikaa.

  • Kosken Tl sosialitoimi
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • 234540
  • Sopimuksen mukaan
  • Sosiaalityöntekijän palkka on 3200€ kuukaudessa, hakija voi jättää myös palkkatoiveen. Kelpoisuusehdot täyttävälle sosiaalityöntekijälle kunta maksaa rekrytointilisää 350€ kuukaudessa 12 kuukauden ajan virkasuhteen alkamisesta.
  • 16.5.2019 - 7.6.2019 13:00
  • SosiaalityöSosiaalialaKoski TlVarsinais-Suomi

Lisätietoja antaa sosiaalijohtaja Laura Willman-Kitola, puh.044 744 1122 tai laura.willman-kitola@koski.fi (tavoitettavissa tiistaisin ja keskiviikkoisin).

Kosken Tl sosialitoimi
Osoite: Härkätie 5, 31500 Koski tl

Tutustu työnantajaan