Lastenhoitajia (2) - Lappeenrannan kaupunki

Lastenhoitajia (2) - Lappeenrannan kaupunki

Haemme Lauritsalan päiväkotiin ja Keltun päiväkotiin lastenhoitajia määräajaksi täytettäviin työsuhteisiin ajaksi 1.3. - 31.5.2019.

Lauritsalan päiväkodissa tarjotaan laajennettua hoitoa maanantaista lauantaihin klo 5.00 - 21.30. Keltun päiväkodissa tarjotaan vuorohoitoa maanantaista sunnuntaihin.

Lastenhoitajat työskentelevät pääasiassa aamuvuoroissa ja iltavuoroissa arkisin sekä viikonloppuisin.

Pidämme tärkeänä lasten osallisuutta tukevaa, yhteisöllistä ja kehittävää työotetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Lauritsalan päiväkoti: Tietokatu 2, 53300 Lappeenranta
Keltun päiväkoti: Lepolankatu 1, 53100 Lappeenranta

Kelpoisuusehdot

Lastenhoitajien toimien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät varhaiskasvatuslain 540/2018
mukaan.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Hakeminen ja hakuaika

Hakemukset tulee ensisijaisesti tehdä internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuna tai toimittaa niistä kirjalliset kopiot Asiakaspalvelukeskus Winkkiin, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta. Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä Asiakaspalvelukeskus Winkkiin.

Haastatteluun voidaan kutsua ja valituksi voi tulla vain hakija, joka on toimittanut hakemuksen vaadittuine liitteineen (kelpoisuuden osoittavat todistukset) hakuajan päättymiseen mennessä. Haastattelut alkavat välittömästi hakuajan päättymisen jälkeen.

Työsopimuksessa noudatetaan koeaikaa.

Hakuaika päättyy 25.2.2019 klo 15.00.

Ennen työsopimuksen tekemistä valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504 / 2002) sekä alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset.

Lisätietoja

http://www.lappeenranta.fi

Lauritsalan päiväkodin johtaja Riikka Räihä p. 040 183 4452, etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Keltun päiväkodin johtaja Leena-Kaisa Häyhä p. 040 569 8867, etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Lisätietoja Lappeenrannasta www.lappeenranta.fi

Lauritsalan päiväkoti ja Keltun päiväkoti
Osoite: Lappeenranta

Lappeenrannan kaupungin organisaatiossa työskennellään ketterästi ja asiakaslähtöisesti yli hallinnollisten rajojen.
Asiakokonaisuuksiin keskittyvät konsernihallinnon tiimit tuottavat palveluja toimialoille, joiden keskinäisellä yhteistyöllä edistetään asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja seudullista elinvoimaisuutta.
Yhteistyö Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja elinkeinoelämän kanssa on keskeistä kaikilla toimialoilla varhaiskasvatuksesta yrityspalveluihin asti. Suomen ilmastopääkaupungissa suunnannäyttäjänä on kestävä kehitys.
Vuoden 2017 alussa tiivistetty ja kevennetty kaupungin organisaatiorakenne on luotu tulevaisuuden kaupungille, joka on valmiina työskentelemään maakuntahallinnon rinnalla seudullisesti, mutta samalla kansainvälisesti 2030-luvulle yltävän strategiansa mukaisesti.
Kaupungin organisaatio jakautuu konsernipalveluihin, hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialaan sekä elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialaan. Kaupunkikonserniin kuuluu lisäksi yhtiöitä ja yhteisöjä. Kaikkiaan organisaatiossa työskentelee noin 2200 osaajaa.
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala koostuu varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, sekä nuorisotoiminnasta ja liikunta- ja kulttuuripalveluista.
Joukkoomme kuuluu 1700 osaajaa, jotka luovat perustaa lappeenrantalaiselle hyvinvoinnille, sivistykselle ja elinvoimalle. Arvojamme ovat oppiminen ja ihmisenä kasvaminen, yhdenvertaisuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys.
Nimilyhenteemme HySi kuvaa keskeistä toimintatapaamme eli kannustamista. Hyvä Sie!
Lappeenranta on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan