Lärare inom småbarnspedagogik, Förskoleundervisning, Storängens daghem och förskola - Espoon kaupunki

Lärare inom småbarnspedagogik, Förskoleundervisning, Storängens daghem och förskola - Espoon kaupunki

Beskrivning av jobbet: Läsåret 2019-20 kommer Storängens daghem och förskola att ha fyra förskolegrupper och således har vi behov av ytterligare en lärare inom småbarnspedagogik som är intresserade av att arbeta med förskolebarn.Även om dessa arbeten är visstidsanställningar, så finns det möjlighet till ordinarie anställning inom vår enhet. Ibland kan det vara bra att börja med ett vikariat för att få en uppfattning om arbetet och enheten.Vi är en enhet med trygga och tydliga (formbara!) strukturer. Vi har en stadig grund att stå på (Värdegrund) och var och en har olika möjligheter att utveckla sitt kunnande. En fungerande arbetsgemenskap.Som lärare inom förskoleundervisningen arbetar du i ett arbetslag med två barnskötare. För övrigt har du tre andra lärarkolleger inom förskolan samt all övrig personal inom vår enhet. Vi pratar om en förskola som är uppdelad i grupper på grund av lokalerna.Vi samarbetar med områdets 5-åringar (FS5) och Åk 1-2 (SFN)Ta gärna kontakt så berättar jag mera om arbetet!17-18.4.2019 svarar viceledare Anne Björklund på dina frågor.Bekanta dig med om att jobba i vår verksamhet här: https://www.youtube.com/watch?v=Iqh9qUz64gw
Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.Även formellt obehöriga är välkomna att söka arbeten!
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Vi värdesätter ditt pedagogiska kunnande, din goda samarbetsförmåga och positiva förhållningssätt till nya tankar, idéer och arbetsmetoder.Dessutom värdesätter vi ansvarsfullt och vänligt bemötande av både barn och vuxna.

Lisätietoja

https://duunitori.fi/tyoelama/espoo-smabarnspedagogik/

  • Storängens daghem och förskola
  • Työpaikka
  • esp-3-677-19
  • 2610,47€/månad
  • 20.4.2019 - 30.4.2019 15:45
  • VarhaiskasvatusOpetus- ja kulttuurialaEspooUusimaa

Ledande daghemsföreståndare Susanne Nordling 050 321 7376 susanne.nordling(@)espoo.fi Vice Anne Björklund 043 825 4271 anne.bjorklund(@)espoo.fi

Storängens daghem och förskola
Osoite: Rektorsgränden 4, Esbo

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Tutustu työnantajaan