lärare i förskola - Maalahden kunta

lärare i förskola - Maalahden kunta

Malax kommun söker en lärare till Yttermalax förskola under tiden 2.1 - 31.5.2020. Undervisningsspråket är svenska.

Både lärare inom småbarnspedagogik och klasslärare (dvs. de som avlagt barnträdgårdslärar-, pedagogiekandidat- eller pedagogiemagisterexamen) är behöriga som förskollärare.

Arbetstiden är 38 tim 45 min per vecka. Den som väljs till befattningen ska uppvisa utdrag ur straffregistret (Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn).

Läs mer

http://www.malax.fi

Mer om arbetsgivaren

Daghemsföreståndare Isa Granqvist, tfn 040 632 6263, isa.granqvist@malax.fi eller chef för småbarnspedagogiken Stina-Britt Gullqvist, tfn 050 401 8350, stina-britt.gullqvist@malax.fi

Småbarnspedagogik
Adress: Malmgatan 5, 66100 Maalahti

Malax är en tvåspråkig kommun med svenska som förvaltningsspråk. Malax kommun sysselsätter ca 600 personer. Kommunen erbjuder en inspirerande arbetsmiljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer. Malax kommun är en rökfri arbetsplats.