Lähihoitajan toimi, pään ja kaulan sairaudet - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lähihoitajan toimi, pään ja kaulan sairaudet - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme lähihoitajaa vuodeosastolle 21 ja päiväosastolle. Vuodeosastolla hoidetaan korva-, nenä- ja kurkkutautien, hammas- ja suusairauksien, silmätautien ja kilpirauhassairauksien potilaita sekä tarvittaessa muita kirurgian erikoisalan päivystyspotilaita. Päiväosastolla hoidetaan edellisten lisäksi verisuonisairauksien, neurokirurgian ja urologian potilaita. Työssä korostuu potilaan ohjaaminen. Työ on kolmivuorotyötä.

Odotamme hakijalta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä toimia muuttuvassa työympäristössä sekä valmiutta joustaa työtehtävissä tarpeen vaatiessa. Arvostamme vastuullisuutta, sitoutumista sekä kykyä kehittää työtä moniammatillisen työryhmän kanssa. Eduksi katsotaan silmäsairaanhoidon osaaminen.

Lähihoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukainen pätevyys.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tiedusteluihin vastaa osastonhoitaja Raija Korhonen, p. 040 678 1471 s-posti: raija.l.korhonen(at)ppshp.fi sekä apulaisosastonhoitaja Susanna Pellikka, p. 040 678 1252 s-posti: susanna.k.pellikka(at)ppshp.fi
Hakemukset tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisesti. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Operatiivinen tulosalue, Pään ja kaulan sairaudet, PKS-vuodeosasto 21 ja päiväosasto
Osoite: Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan