Lähihoitajan sijaisuus - Oulunkaaren kuntayhtymä

Lähihoitajan sijaisuus - Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä, Utajärven vanhuspalvelut hakee lähihoitajia kotihoitoon 1-6 kk. mittaisiin sijaisuuksiin. Työ on pääsääntöisesti kolmivuorotyötä.
Kotihoidon asiakkaat ovat usein monisairaita, taustoiltaan hyvin erilaisia ikäihmisiä. Kotihoito on hoito-ja palvelusuunnitelman mukaisesti toteutettavaa säännöllistä tai tilapäistä hoitoa asiakkaan kotona. Kotihoidon tavoitteena on tukea ikääntyneiden kotona asumista. Oulunkaaren kuntayhtymässä on käytössä mobiili kotihoito - toiminnanohjausjärjestelmä, jonka tarkoituksena on tehostaa työtehtävien jakamista ja muutosten hallintaa asiakastarpeet ja henkilökunnan kompetenssit huomioiden.
Vanhuspalvelujen lähihoitajan työ mahdollistaa ammattitaidon laaja-alaisen käytön, itsenäisen työskentelyn, mutta myös moniammatillisen työyhteisön. Arvostamme kokemusta ja tuntemusta vanhustyöstä. Hyvät vuorovaikutus-, yhteistyö- ja työelämätaidot sekä vastuullisuus, ja joustavuus ovat hakijalle eduksi. Arvostamme innostusta ja halua kehittää sähköisen asioinnin sekä terveysteknologian tuomia uusia mahdollisuuksia ikäihmisten palveluiden kehittämisessä.
Lähihoitajan kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Myös loppuvaiheen lähihoitajaopiskelijat voivat hakea sijaisuuksiin.

Lisätietoja

https://www.oulunkaari.com/

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut ja hakemukset palveluesimies Anne Kaattari puh: 040-4827511, anne.kaattari (at) oulunkaari.com. mieluiten sähköpostitse.

Oulunkaaren kuntayhtymä, Oulunkaaren vanhuspalvelut, Utajärven vanhuspalvelut, Utajärven kotihoito
Osoite: Ahmatie 11, 91600 Utajärvi

Oulunkaari on savuton työyhteisö.