Lähihoitaja, Niittymaan asumisyksikkö, sijaisuus - Espoon kaupunki

Lähihoitaja, Niittymaan asumisyksikkö, sijaisuus - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Niittymaan asumisyksikköön haetaan lähihoitajaa määräaikaiseen työsuhteeseen.Sijaisuus alkaa 5.8.2019 tai sopimuksen mukaan. Työvuorot sijoittuvat pääasiassa aamu- ja iltavuoroihin. Satunnaisesti yksikön tarpeen mukaan saattaa sisältää myös yövuoroja. Työn on jaksotyötä ja vuoroja voi olla kaikkina viikonpäivinä työvuorosuunnitelman (3 vko jaksot) mukaisesti.Asumisyksikkö tarjoaa ympärivuorokautista asumista tukevia yksilöllisiä palveluja 11 vaikeavammaiselle henkilölle, jotka asuvat omissa asunnoissa. Asiakaskunta koostuu vammaisista henkilöistä, joiden toimintakyky on rajoittunut usealla eri elämän osa-alueella esimerkiksi neurologisen sairauden, aivovamman tai tapaturman vuoksi. Päivittäisissä toiminnoissa lähihoitajan tehtäviin kuuluu hoitaa, avustaa ja ohjata asukkaita heidän päivittäisissä toiminnoissa, yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Osallistua asukkaiden lääkehoidon toteutukseen, avustaa kodinhoitoon liittyvissä tehtävissä sekä asioiden hoidossa ja yhteydenpidossa eri viranomaistahoihin. Tehtäviin kuuluu asiakkaan terveyden edistämiseen ja sairaanhoitoon liittyvien toimenpiteiden kirjaus asiakastietojärjestelmään sekä sovitusti muita mahdollisia yksikön toiminnan kannalta tärkeitä tehtäviä. Lisäksi tehtäviin kuuluu laatia, toteuttaa, kirjata ja arvioida yhdessä moniammatillisentiimin ja asukkaan kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelmia.Lähihoitaja on osa moniammatillista tiimiä, joka yhdessä muun henkilökunnan kanssa edistää asukkaiden yhteistoimintaa. Yksikön henkilökunta koostuu lähihoitajista, ohjaajista, sairaanhoitajasta sekä vastaavasta ohjaajasta.Asumisyksikkö on osa Espoon kaupungin vammaispalveluita. Toiminta perustuu kaupungin arvoihin, joiden mukaan asukkaille järjestetään asukaslähtöisiä, yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia asumista tukevia palveluja. Asukkaiden käytössä on yhteinen asukastila, jossa asukkaat voivat viettää yhteistä aikaa ja suunnitella ja järjestää virkistystoimintaa. Yksikössä noudatetaan ajantasaisia terveydenhuollon hoito-ohjeita ja lääkemääräyksiä. Palvelut perustuvat lainsäädäntöön sekä valtakunnallisiin ympärivuorokautisiin asumispalveluihin liittyviin ohjeistuksiin ja suosituksiin.
Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto.Lähihoitajan nimikkeellä toimivalta edellytetään oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista.Terveydenhuollon ammattihenkilöiden kelpoisuus tarkistetaan Valviran ylläpitämästä ammattihenkilöiden keskusrekisteristä (Terhikki) ennen lopullista tehtävään valintaa.Tehtävään valittu sitoutuu suorittamaan lääkehoitosuunnitelman edellyttämät lääkehoitokoulutukset ja näytöt mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden sisällä työn aloittamisesta.
Arvostamme kokemusta ja kiinnostusta vaikeavammaisten henkilöiden hoidosta ja toimintakyvyn tukemisesta, oman työn tai työyhteisön toimintakäytäntöjen kehittämisestä sekä yhteistyöstä omaisten- ja läheisten kanssa.

Vastaava ohjaaja Katariina Savolainen 043 825 0428 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Niittymaan asumisyksikkö
Osoite: Niittymaanaukea 4 B, 02200 Espoo

Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät terveydenhoito, perhesosiaalityö, aikuissosiaalityö, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö.Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita. Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun.Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Espoo on savuton työpaikka.Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Tutustu työnantajaan