Lähihoitaja - Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Lähihoitaja - Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Haettavana 25.8.2019 klo 15.00 mennessä

Sosiaalipalvelujen tulosalueella, Kerimäen vanhainkodilla, Kerimäellä.

2 LÄHIHOITAJAN määräaikainen sijaisuus ajalle 2.9.2019-12.1.2020. Työ on kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusehtona lähihoitajan tehtävään on lähihoitajan tai perushoitajan tutkinto. Lähihoitajan osalta arvostamme koulutusta ja kokemusta ikäihmisten hoitotyöstä.

Odotamme hakijalta asukkaan toimintakykyä tukevan työotteen hallintaa, joustavuutta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi arvostamme kehitysmyönteistä asennetta työhön, näkemystä asukkaan merkityksekkään arjen mahdollistamisesta sekä kykyä toimia moniammatillisessa työryhmässä.

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTES:n ja organisaatiossa toteutetun työn vaativuuden arvioinnin perusteella. Noudatamme kahden (2) kuukauden koeaikaa tehtävien täytössä.
Työ aloitetaan sopimuksen mukaan.

Valittavalla henkilöllä tulee olla voimassa tartuntalain (48§) mukainen rokotussuoja (tai sairastetun taudin suoja) tuhkarokkoa, vesirokkoa ja influenssaa vastaan.

Haastatteluja ja valinnan voimme tehdä jo hakuajan kuluessa.

Henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta, työavain 243196. Mahdolliset kirjalliset hakemukset lähetetään: Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Kirjaamo, PL 111, 57101 Savonlinna. Hakemukseen merkintä haettavasta tehtävästä. Hakemuksia liitteineen ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.sosteri.fi
https://www.sosteri.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/sosiaalipalvelut-ikaantyneille/palveluasuminen-ja-vanhainkodit/kerimaen-vanhainkoti/

Vanhainkoti Kerimäki esimies Irina Snellman, p. 044 417 2144.
sähköposti: irina.snellman@sosteri.fi

Vanhainkoti Kerimäki
Osoite: Hälväntie 3, 58200 Kerimäki

Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan 44 000 asukkaalle. Ympäristöterveydenhuollossa ovat mukana myös Juva ja Puumala.
Sosterin 1600 ammattilaisen palvelutavoitteena on jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin.

Tutustu työnantajaan