Lähihoitaja, 2 määräaikaista toimea - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Lähihoitaja, 2 määräaikaista toimea - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Lähihoitajan tehtävä (tilapäishoidon) tehostetun palveluasumisen yksikössä. Yksikössä on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Portsakodin os. 2:n muutos tilapäishoidon yksiköksi aloitetaan asiakkuuksien vaihtuessa ja nykyisen tilapäishoidon tilat muutetaan muistisairaiden pienryhmäkodiksi. Yksikön toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen. Asukkaan saattohoito järjestetään pääsääntöisesti yksikössä. Yhteistyö asukkaan läheisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä. Lähihoitaja toteuttaa itsenäisesti perushoitoa, osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen suoritetun lääkeluvan jälkeen, arvioi asukkaan toimintakykyä ja hoidon tarvetta ja laatii niiden perusteella asukkaalle hoitosuunnitelman. Asukkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitosuunnitelman laatimisessa lähihoitaja käyttää RAI (Resident Assessment Instrument) -laatujärjestelmää ja sen tuottamaa tietoa. Lähihoitaja on moniammatillisen hoitotiimin jäsen ja osallistuu opiskelijoiden ohjaukseen. Yksikkö sijaitsee Portsan kaupunginosassa, osoitteessa Puutarhakatu 39, Turku.

Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto taikka aikaisempi kouluasteinen koulutus

Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Eduksi luetaan kokemus vanhustyöstä tilapäishoidon toimintaympäristössä ja hyvät vuorovaikutustaidot. Eduksi luetaan myös, että osaa käyttää ja hyödyntää RAI- laatujärjestelmää.

Arvostamme kuntouttavaa ja kulttuuripainotteista työotetta, sekä työkokemusta ja osaamista mielenterveys-päihdetyön työympäristöstä.

Työ alkaa 1.3.2019 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Nätti Hanna, yksikön esimies, puh. 044 907 3626, hanna.natti@turku.fi
Karjalainen Riitta, asumispalvelujen päällikkö, puh. 044 907 4885, riitta.karjalainen@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Vanhusten asumispalvelut, Vanhuskeskus 4, Portsakoti, pitkäaikaissairaanhoidon vuodeosasto 2
Osoite: Puutarhakatu 39, Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.
Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestä-vällä tavalla.
Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.
Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan