Lähihoitaja (2), kesätyö, yhteispäivystys - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lähihoitaja (2), kesätyö, yhteispäivystys - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme yhteispäivystykseen kesäsijaisuuteen motivoituneita, akuuttihoitotyöstä kiinnostuneita lähihoitajia (vähintään kaksi kesäsijaisuutta).

Yhteispäivystyksessä hoidetaan kaikkien erikoisalojen kiireellistä hoitoa vaativia potilaita. Lähihoitajan työssä painottuu erityisesti asiakaspalvelu, potilaan tilanarvio, elintoiminta häiriöiden tunnistaminen sekä niihin reagoiminen sekä potilaan ja omaisten ohjaus. Lisäksi lähihoitajana työskentelet asiakaspalvelusihteerinä, johon tehtävään kuuluu vastuuyksikkökohtaiset sihteerin tehtävät ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Sinulla on mahdollisuus kehittyä hoitotyön osaajaksi moniammatillisessa työyhteisössämme ja saada tiedollista ja taidollista tukea perehdytyksellä. Työ osastollamme on kolmivuorotyötä, työvuorot suunnittelemme yhteisöllisesti.

Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, vastuullisuutta, joustavuutta, valmiutta uuden oppimiseen ja ruuhkatilanteiden hallintaan. Arvostamme lisäksi terveydenhuoltoalan sihteerin työkokemusta.

Lähihoitajan kesäsijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukainen pätevyys.

Sijaisuudet täytetään sopivien henkilöiden löydyttyä. Sijaisuudet ovat haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antaa osastonhoitaja Maarit Simula, p. 040 731 4780 ja ylihoitaja Eila Alavahtola, p. 040 016 5336. Sähköposti:etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Medisiininen tulosalue, Yhteispäivystys
Osoite: Kajaanintie 50, Oulu

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan