Lääkintävahtimestari, Avohoitotalon poliklinikka - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lääkintävahtimestari, Avohoitotalon poliklinikka - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Avohoitotalon poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, jossa hoidetaan kirurgisia aikuispotilaita ja johon on keskitetty kipsaustoiminta ja siihen liittyvä tukisidosten teko. Työ poliklinikallamme on päivätyötä.

Haemme moniammatilliseen työyhteisöömme osaavaa, motivoitunutta ja haasteita hakevaa ammattilaista. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sitoutumista ja innovatiivista työotetta sekä kykyä kehittää hoitotyötä osana huippuammattilaisten muodostamaa tiimiä. Arvostamme kipsausosaamista ja eduksi katsomme työkokemuksen vastaavista tehtävistä.

Lääkintävahtimestarin toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva terveydenhuollon perustutkinto tai lääkintävahtimestarin tutkinto.

Tarjoamme erikoissairaanhoidon kehittyvän työympäristön, monipuolisen ja haasteellisen työn, kannustavan työyhteisön, tehtävän vaativuuden mukaisen palkan ja hyvät työsuhde-edut.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antaa osastonhoitaja Marja Niskasaari, p. 040 504 8699, apulaisosastonhoitaja Anne Sivonen, p. 040 746 6020 ja vs. ylihoitaja Maaria Juntunen, p. (08) 315 9402. Sähköposti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Operatiivinen tulosalue, Tukielin- ja neurokirurgia, Avohoitotalon poliklinikka
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan