Laaja-alainen erityisopettaja, 7-9 luokat - Varkauden kaupunki

Laaja-alainen erityisopettaja, 7-9 luokat - Varkauden kaupunki

Varkauden kaupungin sivistystoimen perusopetuksessa on haettavana Waltterin koulussa (vuosiluokat 0-9) määräaikaista täyttämistä varten ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020

LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETTAJAN VIRKA 7-9 LUOKILLE (vakanssinro 310150).

Laaja-alainen erityisopettaja vastaa puolesta yläkoulun oppilaiden erityisopetuksesta.

Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palkkaus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä.

Edellytämme virkaan valittavalta sitoutumista ProKoulun toimintaperiaatteisiin sekä vahvoja ja monipuolisia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja. Lisäksi edellytämme kokemusta vastaavan tehtävän hoidosta ja uusia innovatiivisia näkemyksiä erityisopetukseen.

Eduksi luetaan aktiivisuus erityisen kehittämisessä.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Ennen viran vastaanottamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista, virkaan valitun tulee esittää itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Sähköiset hakemukset pyydetään jättämään määräaikaan mennessä ilmoituksen hakulomakkeella. Hakemukseen voi liittää ansioluettelon ja pdf-tiedostona jäljennökset tutkintotodistuksista. Alkuperäiset opinto- ja työ-todistukset pyydetään tarvittaessa erikseen nähtäviksi.

Ilmoitus on julkaistu: Varkauden kaupungin Intra-sivuilla, www.varkaus.fi, www.te-palvelut.fi ja www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja

http://www.varkaus.fi
https://peda.net/varkaus/waltterin-koulu

rehtori Paavo Tervonen
puh. 0400 256 000
email. paavo.tervonen@varkaus.fi

Varkauden kaupunki, Sivistystoimi, Perusopetus, Waltterin koulu
Osoite: Urheilukatu 21, 78210 Varkaus

Varkauden kaupunki on ainutlaatuisen teollisuusperinnön rakentama kansainvälisen energiateknologiaosaamisen keskus Keski-Savossa, Saimaan rannalla. Järvien halkomassa kaupungissamme kaikki on lähellä, niin palvelut kuin työpaikatkin.

Tutustu työnantajaan