Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja - Utsjoen kunta

Haemme kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja vakinaiseen työsuhteeseen. Hakuaikaa jatketaan 08.04.2019 klo 15.00 asti. Aiemmin hakemuksensa jättäneet huomioidaan jatkohaussa.

Tule Utsjoelle toteuttamaan ja kehittämään kuntouttavan työtoiminnan palveluja.
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja laatii yksilöllisiä suunnitelmia elämänhallinnan ja toimintakyvyn tukemiseksi. Asiakkaita ovat ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömät. Tehtävänä on auttaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa heikossa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä henkilöitä yksilöllisten polkujen kautta kohti omia tavoitteita. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan tehtävänä on vahvistaa asiakkaan työelämänvalmiuksia, työssä tai opinoissa selviytymistä ja luoda edellytyksiä työllistymiselle. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja toimii päivätoiminnan vetäjänä ja koordinoi työkokeilu- sekä mahdollisia palkkatukityöpaikkoja.

Kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto tai aiempi opistoasteinen tutkinto tai muu soveltuva sosiaalialan koulutus ja työkokemus. Tehtävän hoito edellyttää oman auton käyttöä. Pohjoissaamen kielen taito katsotaan erityiseksi eduksi.

Lisäksi edellytämme palkattavalta henkilöltä hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä kykyä vastuulliseen ja itseohjautuvaan työskentelyyn. Kokemus kehittämistyöstä sekä kyky innovatiiviseen työskentelyyn katsotaan eduksi. Henkilöllä tulee olla kokemusta asiakaspalvelutyöstä kohderyhmän parissa sekä työllistymistä tukevien palvelujen tuntemusta. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja toimii yhteistyössä TE-toimiston, työllisyyspalveluiden, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden asiakkaan kuntoutuksessa yhteistyössä olevien tahojen kanssa.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa ja valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset liitteineen pyydetään toimittamaan 08.04.2019 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoittteessa www.kuntarekry.fi.

Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa 08.04.2019 klo 15:00 mennessä osoitteella:
Utsjoen kunta, sosiaali- ja terveystoimisto,
PL 41, 99981 Utsjoki.
Kuoreen merkintä Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja . Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Tarkempia tietoja toimesta antaa avopalvelun ohjaaja Taina Jylhä puh. 040-843 6216 tai
taina.jylha at utsjoki.fi.

Lisätietoja

http://www.utsjoki.fi

Avopalvelun ohjaaja Taina Jylhä puh. 040-843 6216 tai
taina.jylha at utsjoki.fi.

Utsjoen kunta
Osoite: Utsjoki, Utsjoki

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1260. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.

Tutustu työnantajaan