Koulutussuunnittelija - Omnia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä

Omnia hakee koulutussuunnittelijaa vakinaiseen palvelussuhteeseen 19.8.2019 alkaen.

Käytössämme on Visman InSchool -järjestelmä, jonka Kurre -lukujärjestysohjelma on keskeisempiä koulutussuunnittelijan työkaluja. Teet lukujärjestystyötä suunnittelijatiimissä sekä toimit tiiviissä yhteistyössä koulutuspäälliköiden kanssa. Lisäksi olet mukana kehittämässä InSchool -järjestelmää, jolla hallinnoidaan myös opiskelijatietoja sekä osallistut lukujärjestys- ja tilahallintaprosessien ylläpitoon ja kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Tehtävä edellyttää oppilaitoksen prosessien ymmärtämistä, asiakaslähtöistä ja ennakoivaa tiedottamista, osallistumista kehittämistyöhön muiden toimijoiden kanssa, joustavaa, rakentavaa ja jämäkkää yhteistyötä, kykyä jäsentää ja ymmärtää eri osien vaikutukset toisiinsa sekä keskeneräisyyden sietokykyä.

Eduksi katsotaan aikaisempi kokemus vastaavasta tehtävästä ja käyttökokemusta lukujärjestys- tai vastaavista järjestelmistä.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.omnia.fi

Anitta Smura 050 463 5514

InfoOmnia
Osoite: Kirkkokatu 16 B, 02770 Espoo

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian koulutusten paletti on yksi maan laajimmista. Tarjoamme elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia ammatillisessa koulutuksessa, täydennyskoulutuksissa, nuorten työpajatoiminnassa, lukio-opinnoissa ja vapaassa sivistystyössä. Tarjoamme myös monipuolisia yrityspalveluita.
Ammatillisen koulutukseen osallistuu vuosittain yli 10 000 oppijaa, oppisopimuksen kautta ammatin hankkii yli 2700 henkilöä, aikuislukiossa opiskelee reilu 2000 opiskelijaa, vapaan sivistystyön kursseilla elämäänsä rikastuttaa vuosittain yli 40 000 opiskelijaa ja yli 200 nuorta löytää suunnan elämälleen nuorten työpajoilla. Kaiken tämän mahdollistaa lähes 900 omnialaista osaajaa.
Omnia on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan