Kouluterveydenhoitaja Vaalaan - Oulunkaaren kuntayhtymä

Kouluterveydenhoitaja Vaalaan - Oulunkaaren kuntayhtymä

Oletko kiinnostunut monipuolisesta terveydenhoitajan työstä, jossa kohtaat lapsia ja nuoria sekä aikuisasiakkaita? Entä oletko itsenäiseen työhön kykenevä, mutta myös tiimipelaaja? Jos kiinnostuit, hae meille töihin Vaalaan!

Haemme terveydenhoitajaa kokoaikaiseen vakinaiseen toimeen, jossa 80% tehtävästä muodostuu koulu- ja opiskeluterveydenhoitajan työstä Vaalan yhtenäiskoululla ja lukiossa sekä työttömien terveystapaamisista. 20% työstä on sydänhoitajan työtä. Lisäksi esim. koulujen lomien aikana tehtävään voi kuulua muuta neuvolatyötä.

Arvostamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn muuttuvissa tilanteissa, paineensietokykyä, joustavuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kehittämisintoa. Terveydenhoitajalta odotetaan rohkeutta kohdata lapsi ja nuori sekä hänen perheensä arjen kasvu-ja kehitysympäristöissä vaihtuvissa tilanteissa ja aikuisasiakkaiden luontevaa ohjausta sekä neuvontaa. Eduksi katsotaan myös tehtävänkuvaa tukevat lisä- ja täydennyskoulutukset.

Tarjoamme hyvän perehdytyksen, valmiita asiakastyön mallinnuksia työkaluiksi sekä eteenpäin menevän ja kehitysmyönteisen työyhteisön, jossa et tunne olevasi yksin. Työssäsi sinua tukevat esimies sekä kollegat niin paikallisesti kuin seudullisestikin.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on terveydenhoitajan tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti.
Tehtävään valitulla tulee olla tartuntatautilain 48§ mukainen rokotussuoja.

Vakinainen työsuhde alkaa 1.10.2019, jota ennen toimit samassa tehtävässä sijaisena ajalla 15.8.-30.9.2019.

Palkkaus ja muut edut määräytyvät KVTES:n mukaan.

Opinto- ja työtodistukset tarkistetaan ennen työsuhteen alkua.
Työsuhteeseen sisältyy 6kk koeaika, johon hyväksi luetaan edeltävän sijaisuuden aika samassa tehtävässä.

Oulunkaari on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.oulunkaari.com

Lisätietoja antaa perhekeskuskoordinaattori p.050 3536 711

Oulunkaaren kuntayhtymä, Vaalan perhepalvelut
Osoite: Vaala

Oulunkaaren kuntayhtymään kuuluu viisi kuntaa Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala.
Oulunkaaren alueella asuu noin 27 400 ihmistä. Työntekijöitä on noin 1200 ja budjetti on noin 124 miljoonaa. Pääosa henkilökunnasta työskentelee sosiaali- ja terveyspalveluissa, joka on kuntayhtymän palveluista suurin.
Kuntayhtymän pääasiallinen tehtävä on järjestää ja tuottaa jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut. Lisäksi yhtymän tehtäviin kuuluu seudullisen kuntapalvelutoimiston palvelujen sekä kuntien yhteisesti päättämien muiden palvelujen tuottaminen.
Kuntapalvelutoimisto tuottaa kuntien talous-, henkilöstö- ja atk-palvelut. Kuntien päättämiin muihin palveluihin kuuluu muun muassa elinkeinoneuvonta.
Kuntayhtymä toimii myös alueiden kehittämisestä annetun lain ja muiden seutuyhteistyötä koskevien lakien tarkoittamana seutukunnan yhteistyöorganisaationa.
Oulunkaari on maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta hyödyntävä, osaavien ihmisten ja yritysten moderni maaseutu, jossa hyvinvoivat, itsestään ja läheisistään huolehtivat kuntalaiset elävät viihtyisässä ja turvallisessa elinympäristössä.
Kuntayhtymän motto on Oulunkaari – hyvinvointia ihmistä lähellä!

Tutustu työnantajaan