Koulupsykologi - Saarijärven kaupunki

Koulupsykologi - Saarijärven kaupunki

Haemme Saarijärven kaupungin opetustoimeen koulupsykologia vakituiseen työsuhteeseen. Toimi täytetään 1.10.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Pätevyysvaatimuksena on psykologian maisterin tutkinto ja laillistetun psykologin pätevyys.

Saarijärven kaupungilla lähimpinä työkavereinasi toimivat toinen koulupsykologi sekä koulukuraattori ja vastaava kuraattori. Koulupsykologit vastaavat yhdessä koulukuraattorien kanssa Saarijärven kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollon järjestämisestä yhteensä n. 1300 oppilaalle/opiskelijalle (esiopetus, perusopetus, ja toinen aste). Oppilashuollossa on hyvä tiimi ja työn tuki.

Koulupsykologin tehtävänä on tarjota oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia yhteisöllisiä ja yksilöllisiä oppilashuollon palveluja. Keskeisiä työtehtäviä ovat yhteisöllisen oppilas- ja opiskeluhuollon kehittämisen lisäksi lasten ja nuorten koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvät psykologiset tutkimukset, psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen sekä tukitoimien suunnittelu yhteistyössä oppilaan, huoltajien, koulun henkilöstön ja tarvittaessa muiden yhteistyöverkostojen kanssa.

Tehtävässä tarvitaan hyvää organisointikykyä, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyotetta. Kokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelystä, oppimisvaikeuksien selvittämisestä sekä tukitoimien suunnittelusta ovat oleellista osaamista työssä suoriutumisen kannalta. Koulumaailman tuntemus katsotaan hakijalle eduksi.

Tarjoamme innostavan ja kehittämismyönteisen työyhteisön, työnohjauksen sekä oppilashuoltotiimin kollegiaalisen tuen. Työtehtäviin sisältyy työskentelyä useassa eri yksikössä, joten oman auton käyttö on välttämätöntä. Saarijärvelle valmistuu 2022 uusi koulu- ja kulttuurikeskus. Tällöin myös oppilashuollon käytössä on uudet tilat. Kahdella kyläkoululla on jo uudet tilat. Toimipisteiden määrä vähenee uuden koulukeskuksen valmistuttua (aikaa ei mene niin paljon työpisteestä toiseen siirtymisiin).

Tehtävään valitun henkilön on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Palkkaus KVTESin mukaan.

Työ alkaa 1.10.2019 tai sopimuksen mukaan.

Sivistysjohtaja Arja Siikström 044 4598250; arja.siikstrom@saarijarvi.fi.

Saarijärven kaupunki, SIVISTYS- JA KULTTUURITOIMI
Osoite: Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi

Lisätietoja Saarijärvestä www. saarijarvi.fi

Tutustu työnantajaan