Koulunkäyntiavustaja (2 kpl) - Lahden kaupunki

Koulunkäyntiavustaja (2 kpl) - Lahden kaupunki

Tule Länsiharjun peruskoulun KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAKSI toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 5.8.2019 alkaen. Tehtävänä on 1-6 vuosiluokkien oppilaiden avustaminen. Työhön voi kuulua myös yksittäisen erityisoppilaan avustamista. Työaika on 29,38 h/vko.

Länsiharjun koulu on 1-6 vuosiluokkien perusopetusta tarjoava koulu. Koulussamme on noin 520 oppilasta kahdessa koulurakennuksessa. Koulumme sijaitsee eteläisessä Lahdessa. Koulussamme annetaan opetusta luonnontietoa ja matematiikkaa painottaen. Omatoimisen tutkimisen ja kokeilun kautta oppilaita kannustetaan kantamaan vastuuta luonnosta ja ympäristöstä. Koulumme on Liikkuva koulu.

Koulunkäyntiavustajan kelpoisuusvaatimuksena on vähintään soveltuva keskiasteen tutkinto tai koulunkäynninohjaajan erikoisammattitutkinto. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseesi liitteeksi. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote. Koeaika on kuusi kuukautta..

Kouluvuoden ajalle asettuvina loma-aikoina työnantajalla ei ole osoittaa työtä. Nämä koulujen loma-ajat ovat palkatonta vapaata.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 24.6.2019 klo 15.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1100.

Lisätietoja

https://peda.net/lahti/koulut/lansiharju
http://www.lahti.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen/lahti-tyonantajana

Rehtori Timo Helle puh. 050 539 1683 virka-aikana

Lahden kaupunki, Länsiharjun peruskoulu
Osoite: Helsingintie 52, 15700 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?
Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.
Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Suomen johtavana ympäristökaupunkina Lahti tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.
Tervetuloa Lahden kaupungille 3400 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!

Tutustu työnantajaan