Koulukuraattori - Ulvilan kaupunki

Koulukuraattori - Ulvilan kaupunki

KOULUKURAATTORIN toistaiseksi voimassaoleva tehtävä 1.8.2019 alkaen.
Koulukuraattori vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa tarkoitetun kuraattoritoiminnan toteuttamisesta. Työhön kuuluu mm. yksilö- ja ryhmäohjausta ja moniammatillista yhteistyötä. Kuraattori toimii pääasiassa toisella asteella Sataedun ja WinNovan Ulvilassa sijaitsevissa oppilaitoksissa.
Kelpoisuusvaatimuksena koulukuraattorin toimeen on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005, 3§) ja sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) mukainen kelpoisuus sekä oppilas- ja opiskeluhuoltolain (1287/2013, 7§) mukainen kelpoisuus.
Virkaan valinta ei edellytä vastaavan kuraattorin kelpoisuutta.
Toivomme hakijalta hyviä yhteistyötaitoja, ratkaisukeskeistä positiivista asenneta ja oma-aloitteisuutta.
Tehtävää täytettäessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Palkkaus on KVTES:n ja kunnan palkkausjärjestelmän mukainen.
Toimeen valittavan on toimitettava työnantajalle rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (14.6.2002/504) ennen työsuhteen alkua.

Arja Kemppainen
arja.kemppainen@ulvila.fi
0400 134802

Sivistystoimiala
Osoite: PL 72, 28401 Ulvila

Ulvila on Suomen vanhimpia kaupunkeja. Kaupunkioikeusasiakirja on vuodelta 1365.
Nykyisin kaupunki tunnetaan automaatioteollisuuden ja -osaamisen merkittävänä keskittymänä. Asukkaita kaupungissa on noin 13 300.

Tutustu työnantajaan