Kiinteistömanageri (Sähkö) - Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Kiinteistömanageri (Sähkö) - Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän kiinteistöpalveluihin haetaan kiinteistömanageria (sähkötekniikka) vakituiseen palvelussuhteeseen 1.5.2019 alkaen.

Tehtävän tarkoituksena on vastata kiinteistöjen teknisestä isännöinnistä, erilaisista rakennuttamis- ja suunnitteluttamistehtävistä sekä rakennustöiden valvontatehtävistä. Työhön sisältyy myös keskeisenä käyttäjäyhteistyöstä sekä kiinteistöjen taloudesta vastaaminen.

Tehtävään kuuluu myös vastata kiinteistöjen sähkölaitteiden ja kiinteistöautomaation toiminnasta ja ylläpidosta sekä näihin liittyvistä erilaisista rakennuttamis- ja suunnitteluttamistehtävistä sekä valvontatehtävistä.

Keskeiset tehtäväalueet:
Vastaa kiinteistöjen teknisen ylläpidon suunnittelusta ja toteuttamisesta. Tehtävään kuuluu myös kiinteistöjen korjaus-/tilamuutosten suunnittelu, kilpailutus, tilaaminen/tilausten valmistelu ja toteutuksesta vastaaminen sekä korjaus-/tilamuutosurakoiden ja siihen liittyvien toimeksiantojen yhteensovittamista.
Tehtävän yksi kokonaisuus on talousvastuu projekteista ja kiinteistöjen vuosibudjeteista.

Käytännön tehtävinä on
- toimia kiinteistöjen kokonaisvastuullisena henkilönä nimettyjen kiinteistöjen osalta
- kiinteistöjen isännöintivastuu käsittäen kiinteistöjen ylläpidon, vuosikorjaukset, energian seurannan, PTS hankkeiden valmistelun ja kohteiden suunnitteluttamisen, rakennuttamisen ja valvonnan (korjaus- ja tilamuutokset, pienet uudisrakennushankkeet)
- kiinteistöpalaverien vetovastuu vastuu kiinteistöissään
- sisäilmatyöryhmiin osallistuminen tarvittaessa vastuukiinteistöjen osalta
- kuntoarvioiden ja tutkimusten teettäminen
- kiinteistöjen talousvastuut (budjetointi, laskujen tiliöinti-/tarkastus, tilaukset) - tekniset asiantuntijatehtävät
- muiden kiinteistömanagereiden avustaminen tarvittaessa sähkötekniikkaan liittyvissä asioissa
- muut esimiehen erikseen määräämät tehtävät

Tehtävän kelpoisuusehdot:
Tehtävässä edellytetään vähintään opistoastetasoinen sähkötekniikan/kiinteistötekniikan insinööritutkintoa.

Tehtävään vaadittava osaaminen:
Tehtävässä tarvitaan vähintään viiden (5) vuoden kokemusta sähköalalta, osaamista korjaus- ja uudishankkeista. Eduksi katsotaan sähköpätevyys S1.
Tehtävä edellyttää B-luokan ajokorttia ja oman auton käyttöä työtehtävissä.

Kiinteistömanagerin palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan.

Tehtävään valitun on esitettävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.osekk.fi

Kiinteistöjohtaja Vesa Pitsinki, p. 040 182 4381, vesa.pitsinki@osekk.fi ja Kiinteistömanageri Risto Stenberg, p. 050 65 855.
Hakemukset tulee ensisijaisesti jättää sähköisesti Kuntarekry.fi -sivujen kautta. Paperihakemukset lähetetään osoitteella Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Kiinteistöpalvelut Kiinteistöjohtaja Vesa Pitsinki, PL 213, 90101 Oulu.

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Ylläpitäjäpalvelut, Kiinteistöpalvelut
Osoite: Kiviharjuntie 6, Oulu

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä tarjoaa terveelliset, turvalliset ja ajanmukaiset tilat Oulun seudun ammattiopistolle sekä Osekkin tiloissa vuokralla olevalle Oulun ammattikorkeakoululle. Osekkin kiinteistöt sijaisevat Kempeleessä, Limingassa, Muhoksella ja Oulussa (Pikisaari, Kontinkangas, Kaukovainio, Sanginsuu, Haukipudas). Pudasjärven ja Taivalkosken yksiköt toimivat vuokratiloissa.
Osekkin omistamien kiinteistöjen kokonaisneliömäärä on 181 000 ja kiinteistöomaisuuden arvo noin 275 miljoonaa euroa. Vuodesta 1995 lukien Osekk on investoinut kiinteistöihin 180 miljoonaa euroa. Osekkin Kiinteistöpalvelut on 35 henkilön asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka vastaa Osekkin omistamien kiinteistöjen omistajahallinnasta ja ylläpidosta, kiinteistöjen tilahallinnasta sekä rakennuttamistoiminnasta ja turvallisuudesta. Lisäksi yksikkö vastaa kiinteistöihin liittyvien palveluiden järjestämisestä ja tuottaa itse kiinteistöjensä virastomestaripalvelut sekä osan puhtaanapidon- ja kiinteistönhoidon palveluista.

Tutustu työnantajaan