Kielten lehtorin vuorotteluvapaan sijaisuus - Haapaveden kaupunki

Kielten lehtorin vuorotteluvapaan sijaisuus - Haapaveden kaupunki

Haapaveden yläkoulussa on avoinna peruskoulun ja lukion yhteisen kielten lehtorin (vakanssi 401) vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 7.8.2019 - 20.12.2019.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Opetettavina aineina ovat englanti ja ruotsi, pelkästään yläkoulussa. Opetustuntimäärä on n. 25 vvh. Tehtävään määräajaksi valittavan on oltava TE-toimistossa työttömänä työnhakijana ja täytettävä vuorotteluvapaan sijaisen kelpoisuusehdot. Lisäksi valittavan on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 6§:n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä on 2 kuukauden koeaika.

Pyydämme jättämään hakemuksen sähköisesti kuntarekry.fi -sivujen kautta.

Mikäli ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta, voi kirjalliset hakemukset toimittaa os. Haapaveden kaupunki, koulutoimisto, PL 40, 86600 Haapavesi.

Lisätietoja

http://www.haapavesi.fi

Rehtori Tuomo Järvenpää, puh. 0447591343
tuomo.jarvenpaa(at)haapavesi.fi

Haapaveden kaupunki, Sivistys
Osoite: Haapavesi

Haapavesi on n. 7100 asukkaan kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla.

Tutustu työnantajaan